De coronacrisis heeft alle mogelijke levensgebieden beïnvloed – ook de persoonlijke mobiliteit. Mensen fietsen en lopen meer, waardoor ze onafhankelijk zijn maar ook het milieu helpen. Het risico op besmetting is ook kleiner in vergelijking met het openbaar vervoer. Steden als Bogota, New York en Berlijn hebben pop-up fietspaden aangelegd, Brussel haalt zelfs de krantenkoppen met zijn Velorution. Experts erkennen al lang de voordelen van niet-gemotoriseerde vervoersmiddelen, want het is tijd om het verkeer te transformeren. Sinds 2002 promoot de Duitse federale overheid het fietsverkeer als onderdeel van haar agenda. Het nieuwe Nationale Fietsplan 3.0 moet het fietsverkeer in Duitsland een impuls geven en het fietsverkeer naar een heel nieuw niveau tillen.

Het eerste National Cycling Plan (NCP) uit 2002 is in 2013 vervangen door het NCP 2020. Sindsdien zijn meer dan 220 projecten ondersteund, voor een bedrag van 5 miljoen euro per jaar. Deze fondsen moeten het fietsverkeer aantrekkelijker en veiliger maken, zodat het aandeel van het fietsverkeer als onderdeel van de modal split, dat wil zeggen het totale verkeersvolume, stapsgewijs toeneemt.

Hoe wordt je fietsvriendelijker?

Vanaf 2021 zal versie 3.0 van Duitsland een echt fietsland maken, want de Duitse federale overheid wil het fietsen stimuleren en aantrekkelijker en veiliger maken.

Met name het fietsverkeer heeft geprofiteerd van het klimaatpakket dat in oktober 2019 is aangenomen. De Duitse federale regering besloot het extra potentieel van het fietsverkeer te benutten en samen te werken met staten en gemeenschappen om de fietsnetwerken aanzienlijk uit te breiden. Het doel is dat iedereen zich veilig voelt op deze netwerken en dat het mogelijk wordt om bijna overal met de fiets naartoe te gaan. Hiervoor zal het programma om het fietsen te stimuleren in 2023 bijna 1,4 miljard euro beschikbaar stellen, veel meer dan ooit tevoren. 

“Nationaal boost-fietsplan”: Alles is klaar voor versie 3.0

Met het NCP 3.0 wil Duitsland een nieuwe stap zetten en extra inspiratie bieden voor meer fietsverkeer. In het proces worden experts en burgers betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe NCP. De online enquête in het begin van de zomer van 2019 werd gevolgd door een dialoogforum met experts. Het NCP 3.0 wordt op dit moment ontwikkeld op basis van deze onderzoeksresultaten. Het volledige Nationaal Fietsplan moet in 2021 worden gepubliceerd.

“In het dialoogforum bespraken deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven, organisaties, het openbaar bestuur en het maatschappelijk middenveld de doelstellingen van het nieuwe NCP en de maatregelen waarmee het moet worden bereikt. Daarbij hebben we ons natuurlijk georiënteerd op de belangrijkste doelstellingen van het NCP”, zegt Annette Kindl, die – samen met de experts van PTV, ifok, en het Fraunhofer ISI – helpt bij het opstellen van het plan.

Acht speerpunten voor het “fietsland Duitsland”

  1. Naadloos fietsverkeer in Duitsland.
  2. Vision Zero in het fietsverkeer.
  3. (Stads) verkeer wordt fietsverkeer. Last-mile levering wordt gedaan zonder uitstoot te genereren.
  4. Duitsland wordt een fiets-forenzen land.
  5. Versterking van Duitsland als fietslocatie. De fiets business zal worden gepromoot, het imago van en de kennis over het fietsverkeer zal worden verbeterd.
  6. Fietsverkeer wordt intelligent, slim en genetwerkt. De planning van infrastructuur en verkeerscontrole zal worden geoptimaliseerd met geschikte gegevens, het mobiliteitsaanbod zal in een netwerk worden opgenomen.
  7. Het fietsverkeer zal stad en land veroveren.
  8. De fiets als centrum van de moderne mobiliteit.

Fietsen in Europese steden

Veel van deze doelstellingen zijn al lang behaald in een paar Europese steden. Namelijk overal waar men vele jaren geleden inzag dat actieve vormen van mobiliteit milieuvriendelijker zijn. Ze dragen bij aan het verminderen van het verkeer en zorgen voor een meer sociaal rechtvaardige deelname aan mobiliteit. De bijbehorende infrastructuur werd al vroeg ter beschikking gesteld, zoals bijvoorbeeld in Kopenhagen of Amsterdam.

Zoals je kunt zien aan de studie Living. Moving. Breathing., in steden waar mensen centraal staan in de planning, lopen en fietsen ook meer mensen. Dit betekent dat het essentieel is om de juiste omstandigheden te creëren – zowel in de politiek als in de infrastructuur. Volgens de studie lopen steden als Amsterdam en Kopenhagen ver voor op het gebied van fietsen. Interessant: In Amsterdam fietsen meer mensen (32%) dan lopen (31%); in Kopenhagen is er een verschil van 10%. En Berlijn neemt een vooraanstaande plaats in als het gaat om het aandeel van de actieve mobiliteit. Hier lopen echter veel meer mensen (31%) dan er fietsen (13%). In Parijs lopen mensen ook veel (41%), maar de stad blijft achter als het gaat om fietsen (3%), samen met steden als Londen (2%) en Rome (1%). Maar Parijs heeft besloten om veel fietsvriendelijker te worden.

Volgens de Copenhagenize Index 2019 heeft Kopenhagen Amsterdam inmiddels ingehaald als de meest fietsvriendelijke stad. De andere top 20 van fietsvriendelijke steden wereldwijd zijn Bogota, Tokyo, Taipei, Vancouver en Montreal. De meest fietsvriendelijke stad in Duitsland is de locatie van het hoofdkantoor van PTV, Karlsruhe.

Fietsen op het platteland

Het bevorderen van het fietsverkeer is niet alleen een stedelijk onderwerp. In afgelegen en landelijke gebieden maakt fietsverkeer niet alleen deel uit van het toeristische aanbod. Het wordt steeds meer onderdeel van het dagelijks leven. Zo stelt de Duitse Association of Rural Districts (Deutscher Landkreistag) in haar stellingname dat het fietsverkeer de hoeksteen moet worden van een duurzame mobiliteitstransformatie, zelfs in afgelegen gebieden. En dit is niet de enige reden waarom de NCP 3.0 de specifieke uitdagingen van het fietsverkeer in afgelegen gebieden het hoofd zal bieden.

Dus, wat nu?

Momenteel werkt het projectteam nauw samen met het Duitse federale ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur aan de formulering van de NCP 3.0. De discussies in het dialoogforum vormen hiervoor de basis. Uiteindelijk zal de nationale fietsstrategie door verschillende participatierondes en overeenkomsten in de federale departementen lopen, voordat deze aan het kabinet wordt voorgesteld en vervolgens wordt gepubliceerd.

Geef vorm aan duurzame mobiliteit

We zijn betrokken bij nationale en internationale onderzoeksprojecten om met interdisciplinaire teams concepten, strategieën en modellen voor duurzame mobiliteit te ontwikkelen.

Geef een reactie