Tijdens recente COVID-19-lockdowns wereldwijd is een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit waargenomen. Een paar weken lang leek de wereld de luchtvervuiling met succes te verminderen.

Toen de mensen thuis bleven, lieten de satellietgegevens veel minder vervuiling door stikstofdioxide (NO2) zien boven China, Italië en veel Europese steden. In Duitsland daalde de NO2-uitstoot met 15-40% op het hoogtepunt van de pandemie toen het wegverkeer sterk terugliep.

Maar lockdowns kunnen geen permanente manier zijn om de luchtvervuiling te verminderen. Al voor het uitbreken van de pandemie hadden steden moeite om de juiste maatregelen te vinden om de luchtvervuiling te bestrijden.

Om de luchtvervuiling terug te dringen, hebben steden verschillende maatregelen. Maar wat is het werkelijke effect van elke maatregel op de vermindering van de NO2-niveaus?

Wat zijn de maatregelen om de luchtvervuiling te verminderen?

Een belangrijke bijdrager van deze vervuiling is het wegverkeer, de belangrijkste bron van NO2-emissies. En de maatregelen om deze luchtvervuiling in de steden terug te dringen zijn net zo gevarieerd als het wegvervoer zelf.

Snelheidslimieten en intelligente signal control systemen optimaliseren bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer. Dat leidt tot minder stop-en-go en minder luchtvervuiling.

Ook de elektrificatie van het personen- en goederenvervoer speelt een rol en is een aandachtspunt van de internationale Alliance for Decarbonization in Transport.

Het terugdringen van luchtvervuiling hangt natuurlijk samen met een toenemend gebruik van meer duurzame en actieve vormen van mobiliteit, zoals lopen en fietsen. Deze vormen genieten een momentum in tijden van COVID-19.

Andere stad, andere maatregelen

Elk stedelijk gebied is uniek. Daarom moet bij de planning van de vermindering van de luchtvervuiling elk gebied afzonderlijk worden onderzocht en geanalyseerd.

Zoals we onlangs in deze blog publiceerden, is dit precies wat een team van onderzoekers, genaamd de Air Pollution Control Task Force, in 2018 heeft gedaan.

Het team heeft onderzocht hoe verschillende maatregelen voor het verminderen van de luchtvervuiling de NO2-emissies in vier Duitse steden zouden beïnvloeden: Ludwigsburg, Hannover, Heilbronn en Kiel. Het onderzoek werd geleid door PTV Group en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.

De onderzoekers voorspelden verkeersvolumes, emissies, verkeersstromen en NO2-vervuiling in deze steden in 2019 en 2021.

Hoe werd de NO2-studie uitgevoerd?

De onderzoekers wilden weten hoe de luchtkwaliteit verandert als er verschillende maatregelen worden genomen om de luchtvervuiling te verminderen. Bijvoorbeeld prikkels voor inwoners om minder vervuilende auto’s te kopen, vergeleken met “natuurlijke” vlootvernieuwing (wanneer mensen dergelijke prikkels niet krijgen).

In elk van de vier steden hebben de onderzoekers een model ontwikkeld om belangrijke factoren te voorspellen: het aantal voertuigen op de wegen; verschillende snelheidsniveaus; de uitstoot van voertuigen; en de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. Ze gebruikten verschillende simulatietools, waaronder PTV Visum-software voor transportplanning en PTV Vissim.

Het team van experts was in staat om een hele reeks maatregelen op het gebied van vervoersplanning, verkeerstechniek en verkeersmanagement te modelleren voor de beheersing van luchtvervuiling en hun impact op het verkeer voor de prognoseperiode te beoordelen.

De NO2-studie versus realiteit

étude NO2

In 2018 was deze studie al voorspellend. Maar nu kunnen de voorspellingen voor 2019 worden vergeleken met de werkelijke luchtkwaliteitsgegevens van de Duitse federale milieu-instantie (UBA).

Uit de feitelijke gegevens bleek dat de voorspellingen van de onderzoekers in Hannover en Heilbronn identiek waren aan de werkelijke waarden die in 2019 werden gemeten.

In Ludwigsburg was UBA niet in staat om vergelijkende resultaten te leveren. In Kiel weken de resultaten voor 2019 af van de voorspellingen, omdat veel anti-NO2 maatregelen pas in 2019 werden uitgevoerd.

Dr. Uwe Reiter, die de studie namens de PTV Group leidde, zei dat het geweldig was om te zien dat de voorspelling werd gevalideerd door maatregelen uit de praktijk.

“Dit geeft duidelijk aan dat onze experts de effecten van de verschillende maatregelen ter beheersing van luchtverontreiniging nauwkeurig kunnen voorspellen”, hij voegt hieraan toe, “wetenschappelijk onderbouwde modelberekeningen bieden lokale overheden en beleidsmakers een waardevolle basis voor geïnformeerde besluitvorming”.

Dr. Reiter presenteerde de resultaten van de NO2-studie in dit gratis te downloaden webinar.

Creëer duurzame mobiliteit

GRATIS exemplaar van de PTV eGuide voor duurzame mobiliteit. Ideaal voor stads- en verkeersplanners!

Geef een reactie