In de huidige wereldwijde crisissituatie worden we elke dag uitgedaagd om onze bestaande denkpatronen te onderzoeken en ruimte te maken voor nieuwe ideeën zoals social distancing. Hoe kunnen we dit doen? Door scenario’s te simuleren die we nooit voor mogelijk hielden om voorbereid te zijn op alle mogelijkheden.

Wie van ons had bijvoorbeeld gedacht dat we eraan moesten wennen om afstand te houden van andere mensen? Met voetgangerssimulatie is het mogelijk om situaties duidelijk te plannen en te simuleren met en zonder social distancing. Nieuwe mobilitieitscenario’s voor de toekomst van onze steden kunnen op deze manier eenvoudiger vorm krijgen in ons hoofd.

Creativiteit tijdens de Coronavirus crisis

Noodzaak is de moeder van de uitvinding – ook met betrekking tot mobiliteit. Zo sleutelde de uitvinder Karl Drais bijvoorbeeld – na de Napoleontische oorlogen die tot 1815 in Europa woedden – aan de manier waarop mensen hun straal konden vergroten, zelfs zonder paard (na de oorlogen waren er nog maar weinig paarden over). Zo heeft hij de vélocipède uitgevonden.

Vandaag proberen we nieuwe benaderingen en procedures uit om beter om te gaan met de onzekerheden als gevolg van de Corona crisis.

Moeten trottoirs eenrichtingsstraten zijn voor voetgangers?

Wat in eerste instantie absurd lijkt, is ineens een serieuze overweging waard. Bijvoorbeeld: Heeft het zin om eenrichtingsstraten te ontwerpen zodat er minder persoonlijk contact is en er dus minder mogelijkheden zijn om Covid-19 over te dragen? Het schijnbare antwoord is ja, omdat er dan geen sprake meer is van tweerichtingsverkeer.

Hoe effectief kan dit zijn en hoe snel zouden er resultaten optreden? Het grootste effect kan worden gevoeld als alle voetgangers even snel en op de juiste afstand van elkaar bewegen en elkaar niet passeren. Het model laat ook zien dat voetgangersverkeer zonder tweerichtingsverkeer over het algemeen sneller beweegt – een overweging die interessant is voor steden, zelfs zonder het coronavirus.

Social distancing en de rij voor de supermarkt

Onze bestaande gebouwen en infrastructuren zijn niet ontworpen voor social distancing. Daarom zijn er ongeplande wachtrijen waar mensen en auto’s samenkomen in kritieke gebieden.

Met simulatiesoftware is het mogelijk om virtueel verschillende nieuwe scenario’s te plannen en te simuleren met betrekking tot koorts meetstations en toegangsregels voor supermarkten.

Passagiers zittend naar hun bestemming?

Verkeersplanners wordt gevraagd om het aanbod van lokaal openbaar vervoer aan te passen aan de huidige omstandigheden. Hun uitdaging is om aan de schommelingen in de vraag te voldoen en verstandige maatregelen te plannen die recht doen aan de vereisten van social distancing.

Daarom benaderde Dr.-Ing. Klaus Bogenberger, hoogleraar verkeerskunde aan de TU München, de modelleringsexperts van PTV met het volgende verzoek: “Ik ben benieuwd of de PTV-software ook de effecten kan simuleren als tram- en metro’s nu worden opgevuld door hun bestemmingsstations om wandelgebieden te besparen en het aantal keren dat mensen elkaar passeren te verminderen als de afstand kleiner is dan twee meter. ‘

Hiervoor overwegen we of de passagiers direct vanaf het spoor en voor het instappen naar de toegangsdeuren van de tram of trein moeten worden geleid, waar ze kunnen instappen en vervoerd worden in de wagons gesorteerd op het station van bestemming.

Simuleer deze scenario’s

Bereid u voor op de verkeersuitdagingen na de pandemie met de simulatietools van PTV

Geef een reactie