Enligt en nyligen publicerad artikel från Naturvårdsverket så står utsläppen från inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

Företag inom transport- och logistiksektorn kan göra sina liv enklare genom att arbeta på ett mer miljövänligt sätt.

Vid det här laget är alla nu bekanta med målet från Climate Change Act att minska mängden koldioxidutsläpp och uppnå nettonoll år 2050.

Förbättrat utnyttjande

Vi kan naturligtvis göra transporterna mer miljövänliga genom att använda effektivare och renare lastbilar. Men det kan vara ännu bättre att använda lastbilar på ett smartare sätt, så att de inte behöver köra mindre eller inte alls. Och om de ändå måste köra, se till att de är fulla. Programvara för ruttplanering hjälper till med detta.

Programvara för ruttplanering tar några sekunder att beräkna vilken fördelning av beställningar på lastbilar som är mest effektiv och därmed miljövänlig.

Algoritmerna i programvaran ser möjligheter som planerare inte ser. Även om planeringen blir alltför komplex, till exempel vid finmaskig distribution, kan transportföretagen snabbt göra stora vinster med hjälp av smarta programvaror för ruttplanering.

Upptäck effektiv ruttplanering!

Se hur programvara för ruttplanering kan bidra till grönare logistikverksamhet.

Zoner för ren luft

Reglerna har skärpts genom ytterligare införande av zoner för ren luft i större städer, bland annat i Birmingham 2021, Bradford och Bristol 2022 och Greater Manchester som håller på att granskas.

Problemet är de dussintals tunga lastbilar som kör in och ut och släpper ut stora mängder växthusgaser. Programvaran för ruttplanering tar automatiskt hänsyn till dessa restriktioner och bestämmelser, så att endast fordon som uppfyller alla regler tillåts köra genom städerna.

De som går ett steg längre och använder HGV (heavy goods vehicles) eller elfordon kommer att dra ännu större nytta av programvaran för ruttplanering. Programvaran vet var tunga lastbilar får och inte får köra och tar hänsyn till detta vid planeringen.

Programvaran vet också var laddningsstationer för elfordon finns och vilken inverkan interimsladdning eller den begränsade räckvidden har på planeringen. Kort sagt, med rätt programvara för ruttplanering är miljövänliga transporter inte längre en utmaning.

Gratis eGuide

Ladda ner din kostnadsfria eGuide för att lära dig mer om programvara för ruttplanering och optimering. (Engelska)

Om Författaren

Med sina många år av erfarenhet från IT-sektorn, med specialisering inom Transport & Logistik, kan Mikael hitta optimala svar på planeringsfrågor och möta marknadens såväl som användarnas utmaningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Name