Hur kan anammandet av hållbara mobilitetstillämpningar hjälpa? Trafikens bidrag till skadliga koldioxidutsläpp över hela världen kommer att öka om inget förändras i vårt nuvarande mobilitetsbeteende. År 2050 kommer antalet personbilar att ha fördubblats och stå för 33 procent av de globala växthusgasutsläppen. Därför måste kommuner i stads- och landsbygdsområden skapa hållbara infrastrukturer och utveckla strategier för att minska luftföroreningarna i städer och vända de negativa globala klimatförändringarna.

Hållbar mobilitet minskar luftföroreningar och koldioxidutsläpp genom att införliva miljövänliga metoder i stadsplanering och stadsförvaltning. En stad med en fungerande strategi för hållbar mobilitet stöder rättvisa transportsätt, grönområden och åtgärder eller teknik som förbättrar luftkvaliteten och minskar koldioxidavtrycket.

Hur kan vi minska luftföroreningarna i våra städer?

Pollution from vehicles

I och med att fler organisationer, offentliga institutioner och statliga organ inser kostnaderna för luftföroreningar, smog och deras enorma inverkan på miljön måste mer resurser kanaliseras till att utveckla strategier för att minska föroreningarna i städerna.

Europeiska Kommissionen granskar till exempel kontinuerligt och förbättrar den europeiska luftpolitiken för att avsevärt förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen inom EU. FN har också efterlyst ett internationellt samarbete för att minska luftföroreningar och mildra klimatförändringar.

Bägge organen inser behovet av en holistisk och sektorsövergripande strategi. För att minska utsläppen i städer behövs följande:

  • Samarbete på internationell nivå – städer bör inte agera enskilt, utan i stället samordna med grannstäder och vägledas av internationella initiativ
  • Fastställande av nya, relevanta normer för att definiera god luftkvalitet
  • Förbättring av tekniken och främjande av innovation inom transport- och energiindustrin
  • Ett starkt och konsekvent åtagande att minska utsläppen och främja hållbar ekonomisk tillväxt

Genom dessa kombinerade element kan vi förvandla vårt föreställda scenario om ett hållbart urbant paradis till en långsiktig verklighet.

En grön teknik för att minska luftföroreningarna: hållbar mobilitet

För att förbättra luftkvaliteten och folkhälsan måste alla dra sitt strå till stacken – med andra ord en holistisk och sektorsövergripande strategi. Europeiska Kommissionen konstaterar att transportsektorn är den främsta producenten av kväveoxidutsläpp. Under de senaste fyra decennierna har EU drivit igenom flera strategier för att reglera bränslekvaliteten och tillämpa olika nivåer av miljöskyddskrav på transportsektorn.

I EU:s program Clean Air for Europe från 2013 infördes luftkvalitetsnormer och det fastställdes mål fram till 2030 för att reglera flera föroreningar, inklusive kväveoxid.

Non-polluting transportation in cities

Inom PTV letar vi efter luftkvalitetslösningar för städer utifrån flera vinklar. Att beräkna och prognostisera förändringar i luftkvaliteten, utveckla programvara för trafikledning och hjälpa städer att använda data för att fatta beslut om hållbar mobilitet bidrar alla till att förbättra luftkvaliteten.

Enligt Dr. Uwe Reiter, Global Projektledare på PTV, ”En förbättring av luftkvaliteten innebär en minskning av luftföroreningsutsläpp, till exempel genom färre resta fordonskilometer, färre och kortare resor, fler resor med kollektivtrafik och icke-motoriserade fordon och även genom effektivare och lägre förorenande motorer, inklusive elfordon.”

Men låt oss inte glömma att luftföroreningar ignorerar nationella gränser och kan svepa iväg av vinden. Luftföroreningskontroller bör följaktligen hanteras på globala nivåer och inte endast inom ett enskilt område. Som medlemmar i transportsektorn måste vi titta på de olika sätt som våra nuvarande mobilitetssystem bidrar till dålig luftkvalitet och strategiskt anpassa detta med hjälp av mer hållbara versioner.

3 sätt att minska luftföroreningar i städer med hållbar mobilitet

Ways to reduce pollution in cities

Smarta städer går mot mer hållbara och effektiva urbana ekosystem som ett sätt att minska luftföroreningarna. Dessa lösningar för luftföroreningar omfattar alla aspekter av stadsplaneringen, inklusive transport, infrastruktur, telekommunikationer och energi.

Här är tre sätt att använda hållbar mobilitet för att minska luftföroreningarna i städer.

#1 Analysera och förutse luftföroreningar när du planerar stadsmobilitet

I planeringen för förändring är det första steget att ha en tydlig bedömning av den aktuella situationen och göra förutsägelser baserade på simuleringar.

För de inom mobilitetssektorn bidrar beräkningen av utsläpp i trafiksimuleringar till att fatta sunda beslut. Till exempel ger PTV Vissims utsläppsberäkningar från Bosch dig data för att spåra hur trafikåtgärder påverkar fordonsutsläppen.

Att simulera och analysera möjliga trafikåtgärder är avgörande för att implementera miljöoptimerade trafikledningslösningar som aktivt minskar luftföroreningarna.

#2 Upprätta smarta trafikhanteringssystem

Ett av de bästa sätten att integrera hållbara mobilitetsprocesser i kommuner är att dra nytta av smarta trafikstyrningssystem. Här är tre exempel:

  1. Strasbourg i Frankrike har reducerat köbildningar för att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. Strasbourgs framgångssaga är kopplad till användandet av PTV Epics och PTV Balance för att optimera stadens signalstyrningssystem.
  2. Taipei i Taiwan använder smarta trafikljus för att förbättra trafikflödet. Vid vissa korsningar i staden installerade myndigheterna intelligenta adaptiva trafiksignalsystem med hjälp av PTV Balance, en mjukvarulösning som kontinuerligt optimerar trafikljusen. Denna smarta trafikhanteringslösning har bibehållit utsläpp och fordonsförseningar på en minimumnivå.
  3. Städer kan minska trafikstockningar genom att övervaka situationen och ingripa tidigt med trafikhanteringsprogramvaran PTV Optima. Simuleringar från PTV Optima bidrar till att minimera restiden för att undvika långa omvägar och eliminera trafikstockningar innan de uppstår, vilket bidrar till att minska utsläpp.

#3 Möjliggöra och främja miljövänliga mobilitetsalternativ

I och med att människor i allt högre grad väljer miljövänliga alternativ i sina lokala områden måste kommunerna göra sin del för att förse sina medborgare med dessa alternativ. Att välja att vara miljömedveten bör inte offra bekvämlighet och kostnad, och sättet att göra detta är att möjliggöra och främja miljövänliga mobilitetsalternativ.

Här är några sätt som kommuner kan främja miljövänlighet:

Dr. Uwe Reiter belyser även de ytterligare kombinerade fördelarna ”Bortsett från huvudsyftet med att öka luftkvaliteten och minska påverkan på klimatförändringarna kommer hållbar mobilitet att minska bullret från fordon i rörelse, öka livskvaliteten i våra städer, ge barn, äldre och alla andra invånare friheten att flytta tillbaka, att röra sig säkert, att träffa vänner, att luta sig tillbaka och njuta av allmänna utrymmen utan föroreningar, buller, fara och aggression.”

Förbättra luftkvaliteten i städer med en holistisk strategi för hållbar mobilitet

Vi har beskrivit många alternativ för att utveckla initiativ för hållbar mobilitet som minskar luftföroreningar, men vilket av dessa alternativ ger bäst resultat? Det beror på det exakta scenariot. Även om det till exempel är nödvändigt att minska utsläppen kan negativa konsekvenser uppstå, såsom ekonomisk förlust som följd av körförbud. Därför måste  hållbara och effektiva mobilitetsstrategier ta hänsyn till både miljömässiga och ekonomiska faktorer.

Strategies to reduce air pollution

För att hitta det bästa av två världar behöver statsregeringar och offentliga institutioner ett  flerdimensionellt och holistiskt tillvägagångssätt som innebär att analysera och utvärdera möjliga åtgärder i förväg innan man väljer rätt trafikstyrningsstrategier.

Om du behöver en hjälpande hand med detta ger PTV:s produkter kommuner det rätta verktygen som de behöver för att analysera, prognostisera och fatta beslut på ett sunt och effektivt sätt. Läs mer om PTV:s produkter som är avsedda att förbättra luftkvaliteten.

Förbättra luftkvaliteten i din stad

PTV Group erbjuder ett brett utbud av världsledande mjukvara som hjälper samhällen att planera och införa taktiker för att reducera skadliga utsläpp

Lämna en kommentar