Det är inte lätt att bibehålla resenärernas förtroende, särskilt inte under en pandemi. Störningar i kollektivtrafiken kan ha betydande negativa effekter för passagerare och städer. Vägarbeten, stängda vägar och olyckor är bara några av orsakerna till förseningar och störningar i kollektivtrafiken.

Under de senaste två åren har även COVID-19 pandemin haft en enorm inverkan inom trafiksektorn, då många resenärer ändrat sitt resandemönster. Arbete hemifrån och allmänhetens rädsla för att inte kunna hålla social distansering i kollektivtrafiken har lett till färre resenärer.

De flesta passagerare kan hantera kortvariga störningar i kollektivtrafiken; de anpassar helt enkelt sitt resandemönster. När infrastrukturen eller tjänsterna återgår till det normala tenderar också resenärer att återgå till sitt ursprungliga mönster för resande och rörlighet.

När störningarna i stället blir för frekventa, eller långvariga, och inte effektivt adresseras av operatörerna, minskar också tilltron till kollektivtrafiken som helhet. Det är därför viktigt att erbjuda flexibla tjänster inom kollektivtrafiken, som kan anpassas utifrån förändringar i omständigheterna.

Föränderliga scenarion

En undersökning från Italien, utförd av konsultföretaget PwC, konstaterade att över 70% av passagerarna ansåg kollektivtrafik som mindre säkert nu jämfört med tiden före pandemin. Inte helt överraskande rapporterar italienska operatörer inom kollektivtrafiken att antalet resenärer minskat med uppemot 50%.

Oron finns därför i många städer att det här kommer resultera i ett skifte till andra mobilitetslösningar, och då framför allt privata bilar. Efter en period av nedstängningar och restriktioner under vilka trafikutsläppen kraftigt minskade, kan den här trenden leda till ett försämrat trafikläge och ökade föroreningar.

För att ta sig an den här utmaningen lanserade den italienska staden Modena ett omorganisationsprojekt för sin kollektivtrafik. Framför allt ville stadens främsta operatör, aMo, vara väl förberedd när stadens skolor skulle öppna igen i september 2020.

Operatören valde därför att förlita sig på mjukvaran PTV Visum för sin trafikplanering. Projektet gick ut på att utvärdera arbetsbelastningen för all kollektivtrafik och därefter jämföra den med den minskade kapaciteten. På så vis lyckades aMo anpassa sin tjänst och erbjuda resor som var såväl effektiva som respektfulla inför reglerna gällande social distansering.

”Med insikten att nuvarande efterfrågan inte är tillräcklig och med ständigt skiftande scenarion, är det nödvändigt att planera tjänster effektivt och att kunna uppskatta förväntad efterfrågan i framtiden”, säger Francesco Oliviero, en marknads- och försäljningschef inom PTV som arbetade med projektet, ”För detta krävs simuleringsverktyg som tar efterfrågeutvecklingen i beaktande”.

Återetablera tilltro till kollektivtrafiken

För att hantera utmaningarna som störningar i kollektivtrafiken medför behöver städer ha en noggrann och flexibel planeringsprocess. Därtill ökar mer hållbara transportsätt i popularitet: mikromobilitet, bilpooler och ”on-demand”-tjänster.

Det här innebär att nya lösningar måste koordineras tillsammans med de traditionella lösningarna för kollektivt resande. Städer måste använda verktyg som kan ta hänsyn till multimodalitet.

Simulerings- och modelleringsverktyg, som de PTV Group erbjuder, kan hjälpa städer att effektivt planera kollektivtrafik utifrån passagerarnas behov. Det kommer hjälpa för att återställa och bibehålla resenärernas tilltro till kollektivtrafiken.

Better plan for service disruptions

Public transport operators trust PTV Visum to manage all kinds of service disruptions

Lämna en kommentar