Visste du att pendlare tillbringar nästan 15 miljoner timmar i trafik varje dygn på amerikanska vägar? Det hade låtit fullständigt galet om man hade frågat människor för 200 år sedan hur de trodde att framtiden skulle bli.

Ändå är kollektivtrafiken inte heller perfekt på grund av transportsätt som bussar med kaotiska scheman och som är opraktiska för människor som bor i utkanten av storstäderna.

Statsledare, entreprenörer, beslutsfattare och ingenjörer letar efter tekniska sätt att tillgodose medborgarnas transportbehov i ett större ekosystem som söker balans.

Dessa är problem som stadsmobilitet i den digitala eran försöker lösa.

Med rätt transportinfrastruktur på plats kan vi hitta denna balans mellan tillgänglig transport för alla och upprätthålla en hälsosam, blomstrande miljö.

Vad är stadsmobilitet?

Målet med stadsmobilitet är att besvara frågan om hur vi kan röra oss effektivt och hållbart i tätbefolkade områden såsom städer.

Tidigare var behovet av att förflyttas från en plats till en annan så snabbt som möjligt ett problem som löstes genom massproduktion av personbilar. Men den fördelen har vuxit till att kväva vår transportinfrastruktur idag, för vi hade helt enkelt inte med i beräkningarna att integreringen av bilar i samhället skulle bli fullt så framgångsrik som den blivit. Bara i USA finns det nästan 300 miljoner bilar och siffran stiger med ytterligare miljontals varje år.

Så nu är vi tillbaka på ruta ett – och kämpar för att nå våra destinationer i tid.

Med tekniska verktyg såsom Data as a Service, Mobility as a Service och Infrastructure as a Service kan stadsmobilitet uppnå effektiva och hållbara transporter i tätbefolkade områden över hela världen. Det krävs bara lite smart tänkande – precis som Henry Ford när han uppfann bilen 1871. 

Den ökande betydelsen av miljövänlig stadsmobilitet

(Photo: Ono Kosuki/ pexels)
(Photo: Ono Kosuki/ pexels)

Effektiv transport måste vara säker, snabb och effektiv. De två sistnämnda uppnåddes när bilar ersatte vagnar. Men med bilar ökade dödliga olyckor, trängsel och dessvärre också utsläpp som förorenar vår miljö.

Genom miljövänlig stadsmobilitet vill vi uppnå alla tre. Här är några fördelar med detta nya fokus på dagens transport.

Användarupplevelse

Med vår offentliga infrastruktur utrustad med förmågan att ge, ta emot och bearbeta realtidsdata om våra transportbehov blir pendlandet mycket bekvämare – vilket sparar tid, pengar och hälsa. Oavsett var du bor i staden kan du nå din destination i tid utan krångel eller stress. Målet är att göra kollektivtrafik till ett enklare alternativ än privat transport, vilket relaterar till nästa fördel.

Hälsa

Ett mer effektivt transportsystem framtaget av miljövänlig stadsmobilitet skulle eliminera trängsel. Med färre trafikstockningar begränsar vi mängden förorening från de utsläpp som bensindrivna bilar ger. Miljövänlig stadsmobilitet uppmuntrar också användandet av smarta bilar som drivs av renare energikällor såsom elektriska batterier.

Produktivitet

All den tid som spenderas i trafiken kan användas för att göra mer produktiva aktiviteter med kollegor, vänner och familj. Ett hälsosamt samhälle i en hälsosam miljö kombinerat med en effektiv transport är precis den kombination vi behöver för att öka produktiviteten och ekonomin i allmänhet. Faktum är att trafikstockningar kostar USA nästan 80 miljarder dollar årligen, med New York City som enskilt förlorar 11 miljarder dollar varje år. Låter inte så klokt spenderat, eller hur?

Regeringar över hela världen arbetar för att minska ineffektiviteten i det nuvarande transportsystemet genom att använda begreppet miljövänlig stadsmobilitet.

Värdet av smart teknik och artificiell intelligens (AI) inom transport och stadsmobilitet

Miljövänlig stadsmobilitet drivs ofta med hjälp av teknik som AI och smart teknik för att få och bearbeta data för att förbättra hur transportsystem fungerar och interagerar med varandra. Om dessa system implementerades oftare kunde vi uppleva deras enorma fördelar.

Säkerhet

AI och smart teknik kan spela en stor roll för att lösa brott i samband med transport som biljettbedrägeri. Det kan möjliggöra dataanalys från smart transportinfrastruktur såsom smarta vägar, smarta skyltar, smarta trafikljus och smarta bilar.

Över 95% av dödsolyckor orsakas av mänskliga misstag. Vi kan arbeta för att eliminera detta genom att använda autonoma självkörande bilar som effektivt kommunicerar med andra bilar och den omgivande infrastrukturen. Andra fördelar som förebyggande underhåll kan också hjälpa oss att hålla fordon och vägar i toppform.

Effektivitet

(Photo: Ono Kosuki/ pexels)
(Photo: Ono Kosuki/ pexels)

Med smart teknik och AI-aktiverad infrastruktur kan trängsel reduceras genom att helt enkelt kartlägga de mest effektiva vägarna till en individs destination. Smarta kameror kan hjälpa till att upptäcka ineffektivitet i kollektivtrafiken genom passagerarflödeshantering, vilket förbättrar hela användarupplevelsen.

Sammantaget hjälper smart teknik och AI städer att få sina transportsystem att uppfylla de unika kraven från sina medborgare och den omgivande miljön, vilket också gör mobiliteten säkrare och effektivare överlag.

Mobilitetsprojekt i städer runtom i världen

Många städer över hela världen arbetar för att effektivisera sina transportsystem genom mobilitetsprojekt i städerna. Vi skall titta på två exempel på miljövänliga stadsmobilitetsprojekt i städerna Hamburg och Hongkong, samt en handlingsplan som skapats av EU.

Hamburg testar innovativa fordonsteknologier för att förbättra kollektivtrafikrutter

(Photo: Alexander Bagno /unsplash)
(Photo: Alexander Bagno /unsplash)

Kollektivtrafikföretaget Hamburger Hochbahn A testar olika innovativa fordonsteknologier för att se om de passar vardagens schemaläggning av transporttjänster för staden. De har valt en rutt som heter HOCHBAHNs 109, där alla bussar som används för att transportera pendlare kommer att använda innovativa körtekniker.

Denna rutt börjar vid den elektriska bussterminalen nära Hamburgs centralstation och slutar 10 kilometer bort på tunnelbanestationen i Alsterdorf. Lägg till laddningsstationer i båda ändarna och du har de perfekta förutsättningarna att testa dessa el- och hybridbussar. Testförhållanden likt denna har uppmuntrat tillverkare att bygga bättre rena fordon. Det har också väckt allmänhetens krav på ren, tyst och effektiv kollektivtrafik.

Hongkongs lönsamma modell gör stadsmobiliteten hållbar

Företaget som ansvarar för järnvägsförvaltningen i Hongkong, MTRC, har hittat en lönsam modell för stadsrörlighet genom Rail Property-metoden. På 1980-talet integrerade Hongkong järnvägsstationer med fastigheter runtomkring dem, vilket gjorde kollektivtrafiken ekonomiskt hållbar. Så i stället för att vara beroende av regeringens finansiering har MRTC rätten att expandera marken kring sina järnvägsstationer.

Dessa fastighetsrättigheter har inte bara hjälpt till att förbättra levnadsförhållandena runt dessa järnvägsstationer, de har också hjälpt till att finansiera drift- och underhållskostnaderna för att driva kollektivtrafiksystemet. Det ger också vinster, vilket gör det till ett av få lönsamma kollektivtrafiksystem i världen.

Nu vill städer över hela Ostasien såsom Shenzhen, Kina och Singapore använda Hongkong-modellen för att finansiera sina hållbara stadsmobilitetsprojekt i framtiden.

(Photo: Florian Wehde/ unsplash)
(Photo: Florian Wehde/ unsplash)

EU:s handlingsplan för stadsmobilitet

För att uppmuntra alla regeringsnivåer, myndigheter och intressenter att uppnå hållbar stadsmobilitet antog Europeiska kommissionen handlingsplanen för stadsmobilitet 2009. Några teman som diskuterades var:

  • Integrerade policyer: För att minska komplexiteten och förbättra det ömsesidiga beroendet mellan transportsystem över hela Europa samarbetar EU med lokala myndigheter för att upprätta och genomföra hållbara planer för stadsmobilitet.
  • Grönare stadstransport: EU-kommissionen håller på att testa användandet och acceptansen av renare alternativa energikällor för att driva ekonomin. Genom the European Green Cars Initiative har EU-kommissionen finansierat nya projekt som utvecklar elfordon med tonvikt på teknik, såsom batterier.
  • Medborgarfokus: EU-kommissionen strävar efter att lösa utmaningar som människor möter under hela övergångsfasen gentemot hållbar stadsmobilitet. Detta inkluderar att man inbegriper resenärers rättigheter och anpassar designen för att öka tillgängligheten för personer med begränsad rörlighet.
  • Stärkt finansiering: Genom europeiska bankinstrument har EU-kommissionen uppmuntrat lokala, statliga och federala regeringar att sträva mot ett hållbart stadsmobilitetsprogram med privata och offentliga finansieringskällor.
  • Utbyte av erfarenhet och kunskap: Genom program som CIVITAS Forum nätverk har EU uppmuntrat utbyte av data mellan lokala och regionala myndigheter för att underlätta antagandet av miljövänlig stadsmobilitet i olika städer och länder. Med erfarenhetsutbyte och kunskap om viktiga aktiviteter såsom datainsamling och analys blir processen för stadsmobilitet lättare och billigare att genomföra.
  • Optimera stadsmobilitet: När det gäller optimering av stadsmobilitet har EU-kommissionen fokuserat på billiga, snabba, skräddarsydda och pålitliga transporter.

Vi kan utifrån detta exempel se att integreringen av alla ovan nämnda teman skapar en synergi mellan ren energi, smart transportinfrastruktur, interregionala strategier och alternativa transportsätt.

Smarta stadsmobilitetslösningar och innovationer

Vi har tittat på hållbar stadsmobilitet, dess fördelar och policyer och åtgärder för att föra vidare dessa till städer över hela världen. Låt oss titta på några smarta stadsmobilitetslösningar som finns tillgängliga för att kunna möjliggöra detta:

  • Datadrivna lösningar: Här har vi mjukvaruprodukter som använder smarta tekniska verktyg för att erhålla och tolka data för trafikhantering. Ett bra exempel är PTV Visum – en trafikplaneringsprogramvara som hjälper till att öka effektiviteten och säkerheten för alla transportsätt.
  • Mobilitetens konsumentvaror: Det arbete Tesla har gjort för att föra elfordon till folkmassorna har motiverat andra biltillverkare att bli miljövänliga med elektriska och hybridversioner av sina modeller. Smarta autonomiska elfordon som placeras i ett offentligt autonomt transportnät för att maximera effektiviteten är framtiden för stadsmobilitet – och kan bli det nutida.
  • Infrastrukturlösningar: Ekosystemet för smarta stadsmobilitetslösningar är inte komplett utan smarta trafikskyltar och smarta vägar som kan interagera med varandra för att hitta de säkraste, snabbaste och miljövänligaste sätten att hjälpa pendlare att nå sina mål. Från förebyggande underhåll till väderprognoser banar en smart infrastruktur vägen för smarta mobilitetslösningar.

Stadsmobilitet i den digitala eran är nödvändig för att lösa de problem som vår befintliga transportinfrastruktur står inför idag. Det krävs en gemensam insats av vetenskaps- och teknologisektorn, regeringars politiska beslutsfattare, den privata sektorn och olika intressenter från federala och lokala samhällen över hela landet för att göra det till verklighet. När vi arbetar tillsammans kan vi implementera konceptet hållbar stadsmobilitet för att förbättra våra transportsystem och bevara miljön.

PTV Groups stadsmobilitetslösningar

PTV Group erbjuder en rad mjukvarulösningar för att stödja bättre stadsmobilitet. Modellerings- och simuleringsverktyg, såsom PTV Visum, Vissim, Viswalk och Vistro, hjälper planerare att optimera alla former av mobilitet i stadsområden. Andra PTV-programvarulösningar stöder planering av specifika aspekter inom stadsmobilitet: Trafiksäkerhet, Mobility as a Service / Mobility on demand, optimering av trafikljus och andra.

Tillförlitlig transportplanering

PTV Visum skapar en digital kopia av ditt transportsystem så att du kan förstå de aktuella problemen och identifiera möjligheter.

Lämna en kommentar