Santa Clara County i Kalifornien kallas ofta Silicon Valley, eftersom det är en global knutpunkt för teknikindustrin. Det har resulterat i en enorm befolkningsökning under de senaste decennierna – vilket har fått många av dess huvudvägar att bli överbelastade. För att bekämpa trenden har regionens transportmyndigheter använt avancerade korsningsanalysstrategier för att underlätta trafiken och bättre hantera multimodal mobilitet.

Vi pratade med Eugene Maeda, en senior transportplanerare vid Santa Clara Valley Transportation Authority’s (VTA), om korsningsanalysens påverkan för vilken PTV Visto programvara användes.

Anpassning och storleksjustering

PTV Vistro software in actie in Silicon Valley, waar het meer dan 250 kruispunten ondersteunt
PTV Vistro software in actie in Silicon Valley, waar het meer dan 250 kruispunten ondersteunt

PTV: Hur är den nuvarande mobilitets- och transportsituationen i Silicon Valley?

Eugene Maeda: Silicon Valley har ett multimodalt nätverk av vägtullar, motorvägar, tåg, bussar, färdtjänster och cykelvägar. Detta förser sina 1,9 miljoner invånare och regionala pendlare med en miljö som sträcker sig mellan förort och innerstad, med låga densiteter och en hög andel motordrivna fordon. De destinationer som främst genererar resor är högteknologiska arbetsgivare, en internationell flygplats, stora detaljhandelscentra, nöjesparker, idrottsarenor och skolor.

PTV: Vilka utmaningar står Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) inför?

Eugene Maeda: Den viktigaste utmaningen för VTA är att anpassa och justera en blandning av transportinvesteringar och kollektivtrafiktjänster till de nya trängselnivåerna, markanvändandet och resmönster som kan förväntas efter pandemin. Andra utmaningar inkluderar löpande underhåll av befintliga transportinfrastrukturer och utrustning längsmed vägarna, identifiering och anskaffande av resurser för transportförbättringsprojekt och samordning av länsöverskridande trängselhantering för att säkerställa en konsekvent nivå inom regionen.

Användarvänlig programvara

PTV: Vilka faktorer vägde in vid valet av PTV Vistro som trafikanalysverktyg?

Eugene Maeda: Nyckelfaktorerna som väglett VTA att välja Vistro var det användarvänliga gränssnittet, förmågan att analysera och hantera flera scenarion med hjälp av nuvarande Highway Capacity Manual och ITE Trip Generation-metoder för ett nätverk med >250 korsningar och kompatibilitet med mikro-/makrosimuleringsverktyg och annan programvara. Det var också viktigt att programvaran var intuitiv och lätt att lära sig för personalen, beräkningarna och utvalda metoder var transparenta, liksom flexibiliteten att producera anpassade rapporter med konsekvent utdata från korsningsanalyser.

PTV: Vilka är PTV Vistros huvudsakliga användningsområdena hos VTA?

Eugene Maeda: Vistro kommer främst att användas för att analysera ett 252-korsningsnätverk på tvåårig basis för övervakning av trängselhantering och för användning i studier av vägnätsplanering. Denna information kommer sedan att användas för att identifiera förändringar i trafikstockningar och mönster i området. Det kommer också att användas för att utvärdera effektiviteten av potentiella trängsellättnader och säkerhetsåtgärder såsom tillägg av cykelbanor, svängbegränsningar och fotgängarintervaller.

Eugene Madea, senior vervoersplanner bij de Santa Clara Valley Transportation Authority
Eugene Madea, senior vervoersplanner bij de Santa Clara Valley Transportation Authority

Nästa steg: Länsomfattande

Fietsen in Palo Alto. PTV Vistro helpt de planners van de vallei bij het beoordelen van nieuwe mobiliteitsmaatregelen
Fietsen in Palo Alto. PTV Vistro helpt de planners van de vallei bij het beoordelen van nieuwe mobiliteitsmaatregelen

PTV: Utöver trängselhantering och utvärdering av korsningar, inom vilka användningsområden förväntar sig VTA och dess anslutna medlemsstäder att Vistro kommer att användas?

Eugene Maeda: Vistro kommer också att användas av lokala städer för korsningsanalyser och för att analysera olika scenarion av trafikpåverkan vid nyttjande av tidigare oanvänd mark och av större transportförbättringsprojekt. Dessa beräknas generera fler än 100 resor under rusningstrafik som en del av VTA: s krav på transportanalyser. För konsekventa analys- och rapporteringsändamål är lokala jurisdiktioner skyldiga att uttryckligen använda Vistro för att genomföra trafikpåverkansanalysen för multipla scenarion och för att utvärdera begränsande åtgärder. Exempel inkluderar utvärdering av rondeller, stoppkontrollenheter och trafiksignaltider.

PTV: Hur passar PTV Vistro in i VTA:s bredare transportvision?

Eugene Maeda: Den nuvarande traditionella normen för planering av trängselhantering innefattar datainsamling, utveckling av komplexa simuleringsprognosmodeller, genomförande av korridorstudier för att identifiera förbättringar och sedan genomföra projekt utan fördelen att förstå de operativa effekterna på lokal nivå. Visionen för VTA är att använda PTV Vistro som ett första steg för att utveckla en regionsomfattande stadsmobilitetsplattform i PTV Visum programvara som inkluderar alla >2000 signaliserade korsningar med innevarande signaltidsintervall i Santa Clara County. PTV Visum och Vistro kommer att låta trafikingenjörer och transportplanerare att utvärdera effektiviteten hos olika mobilitetsalternativ på en operativ nivå med hjälp av omfattande data, samt möjligheten att analysera utsläpp av växthusgaser och uppskattade fordonsmil. Informationen från Visum kan sedan användas för att kommunicera och hjälpa VTA: s styrelse och lokala beslutsfattare att välja ett föredraget scenario med en lista över projekt för genomförande och senare användas för att övervaka projektens effektivitet när de är färdiga.

Korsningsanalys som tjänar ditt samhälle

Upptäck PTV Vistro – det smarta verktyget för trafikbyråer

Lämna en kommentar