I en nödsituation räknas varje minut. Men i stadsområden har ambulanser och andra räddningsfordon ofta svårt att ta sig fram på grund av tät trafik eller vägarbeten. Vid användning av sirener och blåljus behöver räddningstjänsten inte stanna vid rött ljus; detta kan dock vara farligt för andra trafikanter i korsningen. Så vilka åtgärder kan vidtas för att hjälpa brandbilar och ambulanser att nå sin destination snabbare och säkrare? Det tyska forskningsprojektet ”SIRENE” fokuserar på lösningar som möjliggör akut fordonsprioritet.

I detta projekt, på uppdrag av det federala ministeriet för transport och digital infrastruktur, arbetade forskare med ett smart navigationssystem som inkluderar kortsiktiga förändringar i trafiken.

Dessutom testades modern kommunikationsteknik i pilotstaden Braunschweig i Nordtyskland. Ambulanser och brandbilar utrustades med LTE-mobilkommunikation och så kallad Car2X-kommunikation. Det senare gör det möjligt för fordonen att utbyta information med andra fordon eller trafikinfrastrukturen, till exempel med trafikljus.

Experterna använde sig också av PTV programvara för att testa olika tillvägagångssätt för att hantera smarta trafikljus och därmed möjliggöra prioritet för utryckningsfordon.

“I kollektivtrafiken är det redan vanligt att prioritera bussar och tåg i signalerade korsningar. PTV Epics är en programvara för trafikanpassad signalstyrning. Lösningen optimerar kontinuerligt omkopplingen av trafikljus och minskar därmed väntetiderna för kollektivtrafik och bilar, men även för fotgängare och cyklister. Smart traffic lights bidrar också till att minska utsläppen, de minskar stopp och förbättrar därmed trafikflödet,” säger Silke Forkert från PTV:s forskningsgrupp som stödde projektet. ”För SIRENE anpassade vi vår programvara gällande Car2X kommunikations- och nödfordonsprioritet.”

Varje sekund förutspår programvaran trafiksituationen under de kommande 100 sekunderna. En intern modell används för att utvärdera de olika kontrollalternativen och tillämpar därefter det bästa alternativet.

“Traditionellt styrs trafikljusen av så kallade ”flödesscheman” som måste planeras och programmeras separat för varje rutt för att avgöra hur signalsystemet ska reagera i definierade situationer. Om en buss utlöser en vägdetektor definieras en viss sekvens. Trafikljusen rensar vägen för bussen, förklarar Florian Weichenmeier på PTV, som ansvarade för den tekniska implementeringen. “Vår programvara är å andra sidan ett adaptivt signalstyrningssystem. Det optimerar omkopplingen av trafikljus anpassade till den aktuella trafiksituationen.”

Programvaran prioriterar trafiklägen enligt olika grader. Om ett högprioriterat säkerhets- eller utryckningsfordon rapporterar via Car2X-kommunikation att det behöver fri passage, hanterar programvaran trafikljusen i enlighet därmed, så att fordonet kan passera korsningen utan att sakta ner – samtidigt som det påverkar andra trafikanter så lite som möjligt.

“Att använda PTV Epics är enklare och mer flexibelt än konventionella styrmetoder, eftersom det inte är nödvändigt att noggrant planera om varje enskild trafiksignal” säger Florian Weichenmeier.

Hur smidigt ett utryckningsfordons prioritetssystem kan fungera demonstrerade PTV:s experter i en simulering, som skapats som en del av forskningsprojektet.

Silke Forkert sammanfattar: ”Med SIRENE byggde vi grunden för att enkelt utrusta trafikljus med styrenheter som integrerar modern Car2x-teknik, vilket gör det möjligt för utryckningsfordon att passera säkrare och snabbare. Detta kan bidra till att rädda liv.”

Om SIRENE

Forskningsprojektet ‘Acceleration of Safety and Rescue Operations through Green Waves and Optimised Routing – SIRENE’, på uppdrag och finansierat av det federala ministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI), löper från 2017 till 2021.

Nätverkskoordinatorn är Institutet för Automation och Kommunikation e.V. i Magdeburg, Tyskland.

Utöver PTV Group var andra partners involverade: AFUSOFT Kommunikationstechnik GmbH, Königsbach-Stein, German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Institut für Verkehrsystemtechnik, Braunschweig), GEVAS programvara Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH, München, och staden Braunschweigs Brandkår.

Projektvolymen uppgick till 2,57 miljoner Euro, BMVI:s finansieringsandel uppgick till 78 %.

Manage traffic lights smartly

Reduce vehicle delays and emissions with adaptive signal control

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Name