Kundnöjdhet vid last mile-leveranser håller företag upptagna. E-handeln växer idag snabbare än någonsin tidigare, och last mile-leveranser blir därför allt viktigare. En ny prognos från Svensk Handel visar att e-handeln kan komma att utgöra uppemot 40% av den totala detaljhandeln år 2030. Boomen inom e-handeln har i sin tur en stor påverkan på hur handeln måste arbeta med transporter. Att samtidigt kunna öka sin flexibilitet, punktlighet och tillförlitlighet är en stor utmaning, och samtidigt nyckelfaktorn för att garantera kundnöjdhet.

Lyckade last mile-leveranser är av särskild vikt eftersom de är länken i transportkedjan med störst effekt på kundnöjdheten hos varje säljande företags slutkund. En nylig studie har visat att uppemot 70% av konsumenterna är mycket mindre benägna att handla hos en återförsäljare ifall en tidigare beställning blivit två eller fler dagar försenad. Samma studie visar att över hälften av kunderna uppger att de skulle överge en återförsäljare ifall en två dagars försening upprepades.

För att kunna leva upp till de nya, högre förväntningarna investerar e-handelsbolag idag mer resurser i att optimera sina last mile-tjänster. Genom att optimera sitt logistiska nätverk är målet att öka kundnöjdhet, minska transportkostnader och att positionera sig själv för framtida framgång i en bransch i snabb förändring.

Förbättrad spårning i realtid

För att öka kundnöjdheten måste företag möta kundernas alla förväntningar. Spårning av paket i realtid har snabbt blivit del av en ny branschstandard. Konsumenter vill kunna följa sin beställning längs vägen från lagret hela vägen till dörren, brevlådan eller utlämningsstället.

Moderna IT-lösningar är en förutsättning för leverantörer som vill erbjuda spårning i realtid till sina kunder. Att som företag alltid ha full översikt över alla sina fordon och leveranser ökar kontrollen och skapar mervärde. Smarta lösningar som minskar transportkostnaderna frigör också resurser och lägger grundförutsättningarna för att optimera last mile-leveranser.

Krympande tidsfönster

Kunder förväntar sig idag högre precision i tidsfönster för leverans. Företag som inte kan leverera varor på utsatt tid förlorar förtroende och kunder. Lösningen som många därför förlitar sig på är att överskatta leveranstider och erbjuda breda och oprecisa tidsfönster. Det här är ohållbart långsiktigt och riskerar att skada kundernas förtroende för verksamheten.

Att kunna erbjuda kunderna mer precisa tidsfönster, och bättre leveranstidsberäkningar är ett viktigt led i att förbättra kundupplevelsen. Pålitligt, precist och punktligt är vad som förväntas. Nya, kraftfulla transportplaneringssystem låter företag i framkant erbjuda sina kunder kortare tidsfönster för leverans.

Utnyttja kraften i ny teknik

Moderna problem kräver moderna lösningar. Genom att implementera nya tekniska lösningar för ruttplanering och optimering kan företag minska sina transportkostnader, öka kundnöjdheten och nå längre med befintliga resurser. Besparingar från effektivare ruttning kan återinvesteras i personalen och fordonsflottan. Ett tillförlitligare planeringssystem låter företag lägga mer fokus på kundnöjdhet, och hjälper dem leva upp till de nya förväntningarna från kunder.

Träffsäkra system för ruttning kombinerat med avancerade kartfunktioner ger ett detaljerat perspektiv över din marknads geografi. Grunden för bättre beslut kommer från intelligenta system som synliggör data relaterat till dina transportflöden. Förstå marknaden och trenderna, och låt ny teknik ge ditt företag konkurrensfördelar i en ny tid för transporter.

PTV Group erbjuder tekniska lösningar som hjälper dig att få och behålla nöjda kunder.

För att läsa mer om vilka av våra moderna lösningar som ditt företag kan dra nytta av, besök PTV Group:s hemsida.

Om Författaren

Campbell is fascinated with learning and communicating how PTV pushes the boundaries of logistics and the movement of people and goods. Sustainability, Last Mile Delivery, and the future of Mapping and Routing are central to his message. He is passionate about understanding the #mindofmovement.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Name