Hur kommer du till jobbet varje dag? I Europa har investeringar i cykelinfrastruktur och kollektivtrafik fått många pendlare att ställa om till hållbara transportsätt. Men 86 % av de amerikanska arbetarna använder fortfarande sin bil för att ta sig till och från jobbet – och uppmuntras till och med att göra det med parkeringssubventioner. Så hur kan företag främja en mer aktiv och hållbar pendling?

Corporate Mobility Management (CMM) i Tyskland tar höjd i syfte att minska trängsel och utsläpp. Stora företag såsom biltillverkaren Daimler och apotekskedjan dm stöttar aktivt sina anställda i pendlingen på ett hållbart sätt.

Vad är Corporate Mobility Management (CMM)?

Corporate Mobility Management innehåller alla åtgärder som företag använder för att optimera och minska de trafikflöden de genererar. “Det handlar förstås bland annat om daglig pendling av medarbetare, men även affärsresor, besökstrafik eller rörelse inom ett företags lokaler” säger Petra Strauß, utvecklare av CMM-koncept som konsult på PTV Group.

dm Jakr
Den tyska apotekskedjan dm:s huvudkontor i Karlsruhe (Foto: dm)

Företag implementerar Corporate Mobility Management av ett antal olika skäl. För dm är CMM en viktig del i att forma en attraktiv arbetsmiljö.

“Vi vill erbjuda attraktiva rese- och hållbara pendlingsalternativ till våra befintliga och framtida medarbetare, som kan komplettera eller underlätta deras dagliga arbete, säger Philipp Weiger på dm:s personalledningsgrupp.

Kostnadsbesparingar, bättre tillgänglighet och minskade parkeringsplatser är andra orsaker. Och naturligtvis hållbarhetsmål. Med hjälp av CMM-initiativ kan företag bidra till en mer hållbar rörlighet i städer.

“Miljöaspekter blir avgörande för många när man väljer arbetsgivare. Framtidsinriktade mobilitetskoncept och ett bra miljöavtryck är därmed konkurrensfördelar för företag,” säger Strauß. “25 % av koldioxidutsläppen i trafiken beror på pendling, 17 % på affärsresor. Företag kan därmed minska utsläppen av växthusgaser genom att använda smart rörlighet och hållbara pendlingskoncept.”

Under bygget av dm:s nya huvudkontor som öppnade i Karlsruhe 2019, diskuterades frågan om hållbar pendling och resehantering redan från början.

Tanja Wolters från dm:s anläggningsförvaltning förklarar: ”Redan under planeringsfasen fokuserade vi på uppkopplingen av den nya anläggningen. Vi ville vara lättillgängliga för alla medarbetare och det var viktigt att skapa ett lämpligt ramverk som passar alla mobilitetsprofiler.”

I planeringen av byggnaden beaktades till exempel ytterligare en ingång för att möjliggöra kortast möjliga avstånd för anställda som pendlar med tåg. Förutom klassiska parkeringsplatser installerade dm parkeringsplatser med laddningsstationer och ett stort täckt cykelgarage. Det finns också en verktygsstation och laddningsinfrastruktur för cyklar.

“Den första rädslan för att parkeringsplatserna inte skulle räcka skingrades snabbt. Däremot når cykelgaraget sina kapacitetsgränser när det är i full drift,” säger Tanja Wolters. ”Många kollegor har bytt till cyklar. Det kan ha att göra med att vi har erbjudit cykelleasing sedan 2021, eller med att duschar, omklädningsrum och torkrum finns tillgängliga. Därför testar och undersöker vi för närvarande även expansioner inom detta område.”

Hur man implementerar CMM-initiativ

Varje företag är olika, med olika krav, individuell efterfrågan och transportbehov. Detta bör tas i beaktande vid utveckling av ett koncept för Corporate Mobility Management.

“Innan konkreta åtgärder kan utarbetas är det första viktiga steget att bestämma företagets ekologiska avtryck. Online-medarbetarundersökningar kan användas för detta ändamål. De ger också viktig information om förbättringspotentialen,” förklarar Petra Strauß.

Ett brett spektrum av åtgärder kan därefter utvecklas, till exempel:

  • incitament för användning av cyklar eller kollektivtrafik.
  • erbjudanden om samåkning eller bilpooler
  • informationskampanjer för att öka medvetenheten bland de anställda.

Petra Strauß och hennes team stödjer företag i att utveckla och genomföra konkreta metoder och åtgärder och hjälper dem att ansöka om finansiering. Hon tillägger: ”Företags mobilitetshantering kan ge ett viktigt bidrag för att främja hållbar pendling och därmed minska trängseln – särskilt om företag, anställda och mobilitetsleverantörer drar åt samma håll.”

Corporate Mobility Management for your company

Plan and implement sustainable mobility of your employees.

Lämna en kommentar