Parkeringsområden, eller parkeringshus, är en vanlig syn i stadsområden. Men i och med de snabba förändringarna i mobiliteten, hur kommer parkeringen och parkeringsplatserna att se ut i framtiden?

Idag har bilen gått från att vara en statussymbol till att uppfattas som en nödvändighet, trots de föroreningar och trafikstockningar som den orsakar.
Därför kan man lätt dra slutsatsen att bilar – och dess parkeringsplatser – är här för att stanna. Det är kanske inte nödvändigtvis så.

Förändringar i vårt sätt att använda bilar, såsom samåkningssystem och elektrisk- och autonom körning, kommer att påverka parkeringen. Allt fler städer diskuterar därför framtiden för parkering och parkeringsplatser och undersöker nya sätt att använda dem.

Nästan alla är överens om att enskilt använda och underutnyttjade parkeringsplatser måste förändras. Förare av elbilar kan till exempel använda dessa parkeringar för att ladda sina fordon och fortsätta resan med hyrcyklar som tillhandahålls på plats.

Lokala myndigheter, som är angelägna om att bli mer hållbara, söker lösningar som gör gamla parkeringsplatser både tillgängliga och miljövänliga. En sådan lösning skulle vara att pendlare kan växla mellan tåg, cyklar och självbetjäningsbilar från en parkeringsplats.

Idéer för framtidens parkeringsplatser

Det finns många idéer om hur man kan omvandla oattraktiva parkeringsplatser till bostadsområden som smälter in i stadsbilden:

  • Delad parkering
  • Lager- och logistikutrymmen, även för färska produkter.
  • Gemensamma trädgårdar
  • Centraler för datalagring
  • Laddningsstationer för elektricitet
  • Lekplatser
  • Kulturella platser

Hur man omvandlar parkeringsplatser

Att förverkliga planerna för framtidens parkeringsplatser – och användning för flera olika ändamål – kräver många tekniska resurser. Planerarna måste modellera, simulera och analysera planerna innan de genomförs.

Vissa mjukvarulösningar finns redan tillgängliga för att hjälpa myndigheterna att planera framtidens parkeringsplatser. Speciellt modelleringsprogram kan vara till hjälp. Dessa simulerar interaktioner mellan föreslagna privata och offentliga användningsområden för parkeringsområden och bedömer deras relevans och hållbarhet.

Det viktigaste är att simulera förhållandena  en virtuell miljö, baserat på verkliga data. Planerarna kan därefter kontrollera och jämföra sina antaganden och visualisera dem.

Detta är ett säkert sätt att minska riskfaktorerna och gå vidare, baserat på kunskap om de möjliga resultaten. Genom att simulera framtiden för en parkeringsplats kan oväntade risker avslöjas innan stora budgetar avsätts för att genomföra en plan.

PTV Group har den senaste programvaran för att utforska olika alternativ för parkeringsplatsernas framtid. I simuleringarna beaktas fordonens och parkeringsstrukturernas interaktion med kollektivtrafiken och den allmänna trafiken. Simuleringsprogrammet modellerar även komplexa parkeringssituationer och tillhörande fordonsbeteende. Planerare kan sedan testa olika scenarier och analysera trafikflöden och beteenden.

Testning av framtidens parkeringsutrymmen

Avancerade simuleringsprogram, som de som PTV Group erbjuder, kan också hjälpa till att optimera nya parkeringsplatser. Ta till exempel det brittiska konsultföretaget PJA, som använde PTV:s programvara Vissim för att testa föreslagna utformningar, inklusive ett flervåningsparkeringshus, runt stadion Wembley i London.

Jochen Lohmiller, produktchef på PTV Group, säger: ”Att hantera parkeringsplatser i smarta, levande städer är en verklig utmaning. Detta kan hanteras på ett adekvat sätt tack vare analytiska grunder. Lokala myndigheter bör inte fatta beslut utan analys av historiska data. Faktum är att modellerings- och simuleringsverktyg noggrant kan säkra och stödja deras beslut.”

PTV:s experter rekommenderar att man tar hänsyn till följande aspekter vid planeringen av framtida parkeringsplatser:

  • Förutspå samspelet mellan fordon och fotgängare.
  • Kontrollera effekterna på väg- och fordonsflöden.
  • Utvärdera parkeringstid och eventuella köer.

Allt detta för att vägnätet och trafiken inte skall påverkas negativt av den nya utvecklingen.

Städer som står inför en alltmer multimodal och intermodal rörlighet kan förlita sig på teknik för att testa olika alternativ och tänka om när det gäller parkeringsplatser. Tack vare simulerings- och modelleringsprogram kan de överväga och utvärdera olika scenarion innan de går vidare till nästa steg.

Designa om din stads parkeringsplatser

Programvaran hjälper städer att förändra parkeringsytor.

Lämna en kommentar