Om PTV Group

PTV Group förbättrar rörligheten och transporterna genom att använda analyserade data, pålitlig programvara och vetenskapligt kunnande, ett kunnande som förvärvats under fyra decennium och som har gett oss den unika expertis vi har i dag för att planera och optimera rörligheten för människor och varor. PTV Group är en känd spelare på den globala marknaden med sin tyska teknologi och hjälper städer, företag och människor att spara både tid och pengar och att öka vägsäkerheten och minska avtrycket på miljön.

Vårt Team