Sagi Or
Sagi Or
Sagi täcker olika områden – från tekniska system till trafikmodellering till ruttplanering. Han brinner för att dela de senaste berättelserna med så många människor som möjligt, särskilt de som arbetar för att göra städer beboeliga och spännande!