Robin Huizenga
Robin Huizenga
Robin arbetar passionerat med att göra mobiltet säkrare, effektivare, mer förutsägbar och hållbar - idag och i framtiden - genom bättre tillämpning av mjukvara och datadriven teknik.