Mikael Turesson
Mikael Turesson
Med sina många år av erfarenhet från IT-sektorn, med specialisering inom Transport & Logistik, kan Mikael hitta optimala svar på planeringsfrågor och möta marknadens såväl som användarnas utmaningar.