Kim Örn
Kim Örn
Kim strävar för säker, hållbar och effektiv mobilitet, med smarta digitala lösningar som kärna. Med hjälp av teknik och data kan vi svara på såväl dagens som framtidens frågor.