Ira Steinhoff
Ira Steinhoff
Intelligenta lösningar för framtidens mobilitet utgör hjärtat i PTV - och kärnan i Iras rapportering. Hon skriver om #IntelligentLogistics, #logistics4tomorrow, #smartSolutions4mobility och #cities4people.