Dyon van Gaans
Dyon van Gaans
Från sin långa erfarenhet inom logistiksektorn vet Dyon att optimering och prognoser är framtiden för transportplanering. Hans utmaning är att sammanföra trafik- och logistiksektorerna. Genom att dela data mellan dessa två sektorer, ser vi till att erbjuda lämpliga lösningar på frågorna från marknaden.