Adriana Stein
Adriana Stein är en passionerad tekniknörd som älskar att skriva artiklar om hur teknik kan hjälpa människor och miljön. Hon fascineras av ämnena hållbarhet och rörlighet, samt hur vi kan ge vårt samhälle möjlighet att skapa bättre infrastrukturella system genom innovativt tänkande.