Vervoersmodellen behoren tot de meest cruciale instrumenten als het gaat om het vormgeven van mobiliteit en infrastructuur voor de toekomst. Tot nu toe werden dergelijke digital twins van steden handmatig opgezet: van het verzamelen van gegevens tot de data-integratie en de technische installatie. Dit is een tijdrovende taak. Met PTV Model2Go introduceert PTV Group nu een technologie die voor het eerst het bouwen van gestandaardiseerde transportmodellen automatiseert.

Vandaag de dag moeten stads- en verkeersplanners een evenwicht zien te vinden tussen verschillende tegenstrijdige eisen. De overgang naar een duurzamer mobiliteitsecosysteem is urgenter dan ooit, om uitdagingen als klimaatverandering en toenemende verstedelijking het hoofd te bieden en leefbare omgevingen vorm te geven.

Tegelijk neemt de vraag naar mobiliteit en vlot toegankelijke vervoermiddelen toe. Planologen moeten rekening houden met de behoeften van de mensen, maar ook met die van de economie.

Vervoersmodellen vormen een belangrijke basis voor het nemen van verantwoorde beslissingen en voor het vaststellen van het juiste kader voor de toekomst van het vervoer. Toch worden vervoersmodellen vaak niet gebruikt omdat het te duur en tijdrovend is om ze te maken, en omdat veel vragen snel moeten worden opgelost.

PTV Model2Go
Het Model2Go Supply model is na levering onmiddellijk klaar voor gebruik voor analyse en visualisatie voor verschillende use cases.

“Het handmatig bouwen van een basismodel kan een maand duren en vereist veel knowhow en middelen”, zegt Udo Heidl, hoofd van Modelfactory bij PTV Group. “We begrepen dat om de business en de diversiteit van het modellenwerk te vergroten, we de industrie moesten helpen om dit proces te versnellen. Zo is het idee van Model2Go ontstaan.”

Het nieuwe cloudgebaseerde proces combineert slimme automatiseringstechnologie met verschillende databronnen, waaronder netwerken van Here of TomTom, maar ook openbare General Transit Feed Specification (GTFS)-gegevens over openbaarvervoersnetwerken en OpenStreetMap-gegevens.

Het geautomatiseerde proces van modelgeneratie is sneller en kosten- en middelenbesparend. Maar dat is niet alles – het is ook aanzienlijk minder foutgevoelig.

“Met Model2Go kunnen we binnen een week wereldwijd een basismodel van een willekeurige stad opzetten. Gebruikers zoals steden, adviesbureaus of onderzoeksinstellingen krijgen een kant-en-klare basis waarop ze eenvoudige en complexe use cases direct kunnen implementeren”, legt de PTV-expert uit. “Onze eerste release is PTV Model2Go Supply, dat het netwerkaanbod van verschillende vervoersmodaliteiten weergeeft.”

PTV Model2Go Supply bevat niet alleen het wegennet en bijbehorende parameters zoals routetypes, snelheden en capaciteiten; Het bevat ook het openbaarvervoernetwerk, dienstregelingen, points of interest en structuurgegevens. Bovendien kunnen verkeerszones worden gegenereerd.

Volgens Heidl is het Model2Go Supply model na levering direct klaar voor gebruik voor analyse en visualisatie voor verschillende basis use cases: “Bijvoorbeeld voor bereikbaarheidsanalyses – voor auto’s, fietsen of transit – infrastructuurplanning of operationele planning in het openbaar vervoer.”

Hij voegt toe: “Gebruikers kunnen de fundamenten van Model2Go ook aanpassen met extra gegevens en modellering voor complexere use cases, zoals transportstudies, potentieelanalyse of in de planning van verkeersontwikkeling.”

Naast PTV Model2Go Supply ontwikkelt het team van PTV-experts een tweede versie van het product, genaamd PTV Model2Go Demand, dat geobserveerde reisgegevens bevat en binnenkort beschikbaar komt.

Om de diverse mogelijkheden van Model2Go te onderstrepen, hebben Heidl en zijn team 6 kant-en-klare Model2Go voorbeeldmodellen gebouwd voor de steden Amsterdam, Atlanta, Berlijn, Kaapstad, Manilla, en Parijs, voor verschillende toepassingsgebieden.

Het Atlanta model, bijvoorbeeld, kan worden gebruikt om de bestaande wegeninfrastructuur te beoordelen op basis van netwerk free flow snelheden, het aantal rijstroken voor alle schakels, kruispunt geometrieën, en schattingen van de sein timing. Het Amsterdamse model laat zien hoe ruimtelijke gegevens over bevolking en grondgebruik kunnen worden gebruikt voor potentiële studies voor diensten op afroep. Het Berlijnse model omvat alle informatie over het openbaar vervoer in de stad en stelt gebruikers in staat netwerk- en dienstregelingsvarianten en exploitatieconcepten te evalueren.

“Dit zijn slechts 6 voorbeelden. Deze verzameling kan eenvoudig worden uitgebreid met meerdere use cases voor elke gewenste stad in de wereld”, benadrukt Heidl, “Dankzij Model2Go is verkeersmodellering nu eenvoudig en in korte tijd mogelijk. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor steden of adviesbureaus die voorheen modelgebaseerde analyses vermeden vanwege tijd- of kostenbeperkingen.”

Model.Set.Go

Model2Go vermindert de tijd en middelen die nodig zijn om een vervoersmodel op te zetten en stelt stads- en vervoersplanners in staat zich te concentreren op wat belangrijk is – het verbeteren van de mobiliteit in steden.

Geef een reactie