Verkeersmodellering stelt planners in staat om problemen in hun mobiliteitssystemen beter te begrijpen, kansen te identificeren en de effecten van ontwikkelingsprojecten te voorspellen. Met andere woorden, verkeersmodellering is de basis voor goede beslissingen over de toekomst van mobiliteit.

Gezien het belang van dit onderwerp heeft de PTV Group onlangs de eGuide voor Verkeersmodellering gepubliceerd: Mastering sustainability, safety, and efficiency in mobility.

Hier zijn enkele hoogtepunten uit deze gratis te downloaden eGuide voor mobiliteits- en transportplanners – en voor iedereen die geïnteresseerd is in toekomstig vervoer.

Betrouwbare oplossingen

ptv-blog_eco_friendly_mobility_4

Tegenwoordig moeten stads- en verkeersplanners balanceren tussen verschillende concurrerende eisen. De overgang naar een duurzamer mobiliteitsecosysteem is urgenter dan ooit, om uitdagingen als klimaatverandering en toenemende verstedelijking het hoofd te bieden en een leefbare omgeving vorm te geven.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar mobiliteit en gemakkelijk toegankelijke vervoersmiddelen gestaag toe. Iedereen verwacht veilig, toegankelijk, snel en comfortabel vervoer. Planologen moeten daarom betrouwbare vervoersoplossingen bedenken die betaalbaar, efficiënt en rechtvaardig zijn.

Bij verkeersplanning en de ontwikkeling van geavanceerde mobiliteitssystemen speelt het voorspellen van reisgedrag en reisvraag een cruciale rol. Als je kunt inschatten hoe en waar mensen de komende jaren zullen reizen, kun je de juiste beslissingen nemen voor een toekomstig mobiliteitssysteem.

Wat is verkeersmodellering?

Verkeersmodellen vormen de basis van vervoers- en verkeersplanning. Bij verkeerssystemen zijn vele componenten en belanghebbenden betrokken, elk met hun eigen perspectief en belangen. Bovendien is vervoer nauw verbonden met vele andere aspecten van de samenleving.

Daarom gaat het bij verkeersplanning meestal niet om het vinden van “één optimale oplossing”. Het gaat erom een reeks mogelijke maatregelen, beleidsmaatregelen en externe omstandigheden in overweging te nemen en vervolgens passende maatregelen voor te stellen voor politieke of commerciële besluitvorming. Professionals noemen dit “what if” analyse, of scenario-analyse.

Met hulpmiddelen voor verkeersmodellering kunnen de modelleringsdeskundigen snel verschillende scenario’s voor een verkeersnetwerk ontwikkelen. Deze kunnen zij vervolgens testen onder een reeks veronderstelde toekomstige demografische of economische omstandigheden.

De vraag waar mensen in de toekomst zullen wonen en werken en hoe en waar zij zullen reizen, is van cruciaal belang voor de planning van infrastructuur en vervoersdiensten en voor de totstandbrenging van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Reisvraagmodellen vertegenwoordigen alle vervoersrelevante besluitvormingsprocessen die mensen doen bewegen.

In een model kunnen planners toekomstscenario’s opstellen voor bevolkingsgroei, landgebruik, vervoersnetwerken en mobiliteitsgedrag. Vervolgens kunnen zij het effect van deze veranderingen beoordelen.

Zo kunnen planners bepalen of een nieuwe snelwegstrook nodig is, hoe het openbaarvervoernetwerk moet worden uitgebreid om aan de vraag te voldoen, waar nieuwe busterminals of logistieke knooppunten moeten komen, of hoe het mobiliteitsgedrag van mensen zal veranderen met autonome voertuigen.

Andere gratis eGuides van PTV experts

Voor mobiliteits- en transportprofessionals

[ult_dualbutton button1_text=”Mobility and sustainability” icon_link=”url:https%3A%2F%2Fdiscover.ptvgroup.com%2FLP%3D3181%3F_ga%3D2.217579280.76981950.1663572468-1332479619.1652689162|title:Mobility%20and%20sustainability|target:_blank” btn1_background_color=”#ffffff” btn1_bghovercolor=”#d93344″ button2_text=”Bicycle playbook” btn_icon_link=”url:https%3A%2F%2Fdiscover.ptvgroup.com%2Fbicycleplaybook|title:Bicycle%20playbook|target:_blank” btn2_background_color=”#ffffff” btn2_bghovercolor=”#d93344″ divider_text_color=”#ffffff” divider_bg_color=”#d93344″ btn1_text_color=”#d93344″ btn1_text_hovercolor=”#ffffff” btn2_text_color=”#d93344″ btn2_text_hovercolor=”#ffffff” title_font_size=”desktop:20px;” btn1_heading_style=”font-weight:bold;” btn2_heading_style=”font-weight:bold;”]
Ausschnitt Gefahrenscore Berlin

Gebruik van verkeersmodellering

 

Verkeersmodellen vormen de basis van mobiliteits- en verkeersplanning. Met behulp van verkeersmodellering kunnen mobiliteitsdeskundigen:

Planning van het openbaar vervoer

Om ervoor te zorgen dat meer mensen de voorkeur geven aan het openbaar vervoer, moeten de planners verschillende vragen beantwoorden: Hoe kan het openbaar vervoernetwerk worden uitgebreid? Waar is een nieuwe buslijn zinvol, waar moeten nieuwe haltes worden toegevoegd? Welke frequentie voldoet aan de vraag?

Een recente PTV-enquête onder honderden professionals in het openbaar vervoer onthult enkele antwoorden op deze vragen.

Toch biedt verkeersmodellering een gedetailleerde weergave van alle vormen van openbaar vervoer, zoals bus, taxi en heavy en light rail. Het stelt planners in staat betrouwbare vervoersdiensten te ontwerpen die optimaal tegemoet komen aan de behoeften van passagiers en een efficiënte exploitatie mogelijk maken.

mobilité-durable-tramway
Heatmap London

De nieuwe standaard in Londen

 

Hier volgt een voorbeeld van hoe de Londense vervoersautoriteiten succesvol gebruik maken van verkeersmodellering:

Transport for London (TfL) is verantwoordelijk voor het transportsysteem van de hoofdstad. Haar Operational Network Evaluator (ONE) is een tactisch model voor het toewijzen van verkeersstromen, dat wordt gebruikt om het effect van plannen te beoordelen en strategieën voor risicobeperking te evalueren.

ONE is gebouwd met PTV Visum-software en biedt een vereenvoudigde weergave van de werkelijke verkeerssituatie. Het is een van de grootste en meest gedetailleerde snelwegmodellen ter wereld: Het omvat 5.692 zones, 53.500 kilometer aan verbindingen en meer dan 17.000 in detail gemodelleerde knooppunten, waarvan meer dan 5.500 met verkeerslichten.

Het ONE-model in PTV Visum is jarenlang intensief gebruikt door TfL, met uitstekende resultaten. Het heeft geholpen bij de beoordeling van het effect van regelingen, waaronder fietsroutes en grote wegaanpassingen. Het hielp ook bij de operationele analyse van afsluitingen van wegen en rivierovergangen en het effect daarvan op de reistijden van bussen.

Onlangs heeft TfL het model geactualiseerd met de versie PTV Visum 2022. Als gevolg daarvan stelt het model een nieuwe norm voor de industrie voor runtijden van snelwegopdrachten op reguliere hardware. Het convergeert binnen 2,5 uur, inclusief een op maat gemaakte buitenste lus voor taxi- en busbaanaanpassingen. Zonder deze buitenste lus, die uniek is voor de toepassing van TfL, zou de looptijd nog korter zijn, minder dan 1 uur!

Deze snellere runtijden zullen de beschikbare rekenmiddelen voor het TfL-team aanzienlijk verhogen en de beoordeling van vervoersplannen in Londen versnellen.

Gratis eGuide: Verkeersmodellering

Duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie in mobiliteit beheersen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam