Parkeerterreinen of parkeergarages zijn vanzelfsprekend in stedelijke gebieden. Maar wat is de toekomst van parkeren en parkeerplaatsen met de snelle veranderingen in mobiliteit?

Tegenwoordig zijn auto’s van een statussymbool veranderd in een noodzaak, ondanks de vervuiling en files die ze veroorzaken. Daarom zou men gemakkelijk kunnen concluderen dat auto’s – en parkeerterreinen voor auto’s – blijvend zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn.

Veranderingen in de manier waarop we auto’s gebruiken, zoals autodeelprogramma’s en elektrisch en autonoom rijden, zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor het parkeren. Dus steeds meer steden debatteren over de toekomst van parkeren en parkeerplaatsen en onderzoeken nieuwe manieren om ze te gebruiken.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat parkeerterreinen voor eenmalig gebruik en onderbenutte parkeerplaatsen moeten worden gewijzigd. Bestuurders van elektrische auto’s kunnen die parkeergarages bijvoorbeeld gebruiken om hun voertuigen op te laden, terwijl ze hun reis voortzetten met huurfietsen die ter plaatse ter beschikking worden gesteld.

Lokale overheden die graag willen verduurzamen, zoeken naar oplossingen die voormalige parkeerplaatsen zowel toegankelijk als milieuvriendelijk maken. Een van die oplossingen zou zijn dat forenzen vanaf een parkeergarage kunnen overstappen op de trein, de fiets of zelfbedieningsauto’s.

Ideeën voor de toekomst van parkeerplaatsen

Er ontstaan tal van ideeën om onaantrekkelijke parkeergarages om te bouwen tot woonruimtes, die opgaan in het stedelijk weefsel:

  • Gedeeld parkeren
  • Opslag- en logistieke ruimtes, ook voor verse producten
  • Gemeenschappelijke tuinen
  • Centra voor dataopslag
  • Elektrische oplaadstations
  • Speelplaatsen
  • Culturele locaties

Hoe parkeergarages om te bouwen

Om plannen voor de toekomst van parkeerplaatsen om te zetten in realiteit – en multifunctioneel gebruik – zijn veel technologische middelen nodig. Planners moeten de plannen modelleren, simuleren en analyseren voordat ze worden geïmplementeerd.

Om autoriteiten te helpen bij het plannen van de toekomst van parkeerplaatsen, zijn er al enkele softwareoplossingen beschikbaar. Met name modelleringssoftware kan nuttig zijn. Deze simuleert de interacties tussen het voorgestelde particuliere en openbare gebruik van parkeerterreinen en beoordeelt de relevantie en duurzaamheid ervan.

De sleutel is om de omstandigheden in een virtuele omgeving te simuleren, op basis van gegevens uit de echte wereld. Vervolgens kunnen planners hun veronderstellingen controleren en vergelijken en deze visualiseren.

Dit is een veilige manier om risicofactoren te beperken en vooruitgang te boeken, gebaseerd op kennis van de mogelijke uitkomsten. Door de toekomst van een parkeerplaats te simuleren, kunnen onverwachte risico’s aan het licht komen voordat grote budgetten worden vastgelegd om een plan uit te voeren.

PTV Group beschikt over de nieuwste software om verschillende opties voor de toekomst van parkeerplaatsen te onderzoeken. De simulaties houden rekening met de interactie van voertuigen en parkeerstructuren met het openbaar vervoer en het algemene verkeer. De simulatiesoftware modelleert ook complexe parkeersituaties en het bijbehorende voertuiggedrag. Planners kunnen vervolgens verschillende scenario’s testen en verkeersstromen en gedrag analyseren.

De toekomst van parkeerplaatsen testen

Geavanceerde simulatiesoftware, zoals aangeboden door PTV Group, kan ook helpen bij het optimaliseren van nieuwe parkeerplaatsen. Neem bijvoorbeeld het Britse adviesbureau PJA, dat de Vissim software van PTV gebruikte om voorgestelde lay-outs, waaronder een parkeergarage met meerdere verdiepingen, rond het Londense Wembley Stadium te testen.

Volgens Jochen Lohmiller, productmanager bij PTV Group: “Omgaan met parkeerplaatsen in slimme, leefbare steden is een echte uitdaging. Dankzij analytische basis kan het adequaat worden aangepakt. Lokale overheden zouden geen beslissingen moeten nemen zonder voorafgaande data-analyse. In feite kunnen modellerings- en simulatietools hun beslissingen nauwkeurig borgen en ondersteunen.”

PTV experts raden aan om bij het plannen van de toekomst van parkeerplaatsen rekening te houden met de volgende aspecten:

  • Anticipeer op de interactie tussen voertuigen en voetgangers
  • Controleer de impact op weg- en voertuigstromen
  • Evalueer parkeertijd en mogelijke wachtrijen

Dit alles om ervoor te zorgen dat het wegennet en het verkeer geen negatieve gevolgen ondervinden van de nieuwe ontwikkelingen.

Geconfronteerd met een toenemende multimodale en intermodale mobiliteit, kunnen steden vertrouwen op technologie om verschillende opties te testen en de toekomst van parkeerplaatsen opnieuw te bekijken. Dankzij simulatie- en modelleringssoftware kunnen ze verschillende scenario’s overwegen en evalueren voordat ze de volgende stap zetten.

Herontwerp de parkeerplaatsen van uw stad

De software die steden helpt parkeerterreinen te veranderen.

Geef een reactie