In een noodsituatie telt elke minuut. Maar in stedelijke gebieden hebben ambulances en andere reddingsvoertuigen vaak moeite om vooruit te komen door druk verkeer of bouwplaatsen. Bij gebruik van sirenes en zwaailichten hoeven de reddingsteams niet te stoppen bij rode lichten; dit kan echter gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers op het kruispunt. Welke maatregelen kunnen dus worden genomen om brandweerwagens en ambulances te helpen sneller en veiliger hun bestemming te bereiken? Een Duits onderzoeksproject “SIRENE” richt zich op oplossingen die voorrang voor hulpverleningsvoertuigen mogelijk maken.

In dit project, in opdracht van het federale ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur, werkten onderzoekers aan een slim navigatiesysteem dat korte termijnveranderingen in het verkeer in de routeplanning opneemt.

Bovendien werd moderne communicatietechnologie getest: in de pilotstad Braunschweig, in Noord-Duitsland, werden ambulances en brandweerwagens uitgerust met mobiele LTE-communicatie en zogenaamde Car2X-communicatie. Dit laatste stelt de voertuigen in staat om informatie uit te wisselen met andere voertuigen of de verkeersinfrastructuur, bijvoorbeeld met verkeerslichten.

De experts testten ook verschillende benaderingen om verkeerslichten slim te beheren en zo de voorrang aan hulpdiensten mogelijk te maken. Daarbij werd een beroep gedaan op de deskundigheid van PTV.

“In het openbaar vervoer is het al gebruikelijk om bussen en treinen voorrang te geven op gesignaleerde kruispunten. PTV Epics is software voor verkeers-adaptieve signaalcontrole. De oplossing optimaliseert continu het schakelen van verkeerslichten en verkort zo de wachttijden voor openbaar vervoer en auto’s, maar ook voor voetgangers en fietsers. Slimme verkeerslichten helpen ook de uitstoot te verminderen. Ze verminderen stop-en-go en verbeteren zo de verkeersstroom”, zegt Silke Forkert van het PTV Researchteam dat het project ondersteunde. “Voor SIRENE hebben we onze software aangepast met betrekking tot Car2X-communicatie en voorrang voor noodvoertuigen.”

Elke seconde voorspelt de software de verkeerssituatie voor de komende 100 seconden, gebruikt een intern model om de verschillende besturingsopties te evalueren en past de beste optie toe.

“Traditioneel worden verkeerslichten aangestuurd door zogenaamde flowcharts – speciale logica’s, die voor elke route afzonderlijk moeten worden gepland en geprogrammeerd om te bepalen hoe het signaalsysteem moet reageren in bepaalde situaties. Als een bus een wegdetector activeert, wordt een specifieke volgorde gedefinieerd. De verkeerslichten maken de weg vrij voor de bus”, legt Florian Weichenmeier van PTV uit, die verantwoordelijk was voor de technische implementatie. “Onze software is daarentegen een adaptief signaalcontrolesysteem. Het optimaliseert het schakelen van verkeerslichten, aangepast aan de actuele verkeerssituatie.”

De software prioriteert verkeerswijzen volgens verschillende gradaties. Als een beveiligings- of hulpverleningsvoertuig met de hoogste prioriteit via Car2X-communicatie meldt dat het vrije doorgang nodig heeft, regelt de software de verkeerslichten dienovereenkomstig, waardoor het voertuig de kruising kan passeren zonder te vertragen – terwijl andere weggebruikers zo min mogelijk worden beïnvloed.

“Het gebruik van PTV Epics is eenvoudiger en flexibeler dan conventionele besturingsmethoden, omdat het niet nodig is om elk verkeerslicht opnieuw te plannen”, zegt Florian Weichenmeier.

Hoe soepel een voorrangssysteem voor hulpdiensten kan werken, hebben de PTV experts gedemonstreerd in een simulatie die in het kader van het onderzoeksproject is gemaakt.

Silke Forkert vat samen: “Met SIRENE hebben we de basis gelegd om verkeerslichten eenvoudig uit te rusten met regelaars waarin moderne Car2x-technologie is geïntegreerd, waardoor hulpverleningsvoertuigen veiliger en sneller kunnen passeren. Dit kan helpen om levens te redden.”

Over SIRENE

Het onderzoeksproject ‘Acceleration of Safety and Rescue Operations through Green Waves and Optimized Routing – SIRENE’, uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het Federale Ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur (BMVI), loopt van 2017 tot 2021.

De netwerkcoördinator is het Instituut voor Automatisering en Communicatie e.V. in Maagdenburg, Duitsland.

Naast PTV Group waren nog andere partners betrokken: AFUSOFT Kommunikationstechnik GmbH, Königsbach-Stein, het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Institut für Verkehrssystemtechnik, Braunschweig), GEVAS software Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH, München, en de stad Braunschweig – Brandweer.

Het projectvolume bedroeg 2,57 miljoen euro, het financieringsaandeel van BMVI bedroeg 78%.

Beheer verkeerslichten slim

Verminder voertuigvertragingen en emissies met adaptieve signaalcontrole

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam