Het openbaar vervoer staat op een kruispunt. Klimaatverandering en stijgende energieprijzen maken het publiek bewuster van de cruciale rol van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd staan exploitanten en planners voor een zware strijd om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten, zoals emissieregels, concurrentie (en samenwerking) van nieuwe mobiliteitsdiensten en snel veranderend gedrag van passagiers.  Het Public Transport Trends Report 2022 wil een antwoord geven op enkele van de meest dringende vragen van de sector – zoals gezien door haar professionals en deskundigen.

Belangrijkste uitdagingen: Servicekwaliteit en punctualiteit

Voor de nieuwe studie heeft PTV Group meer dan 700 deskundigen en professionals uit meer dan 60 landen ondervraagd. Voor hen zijn de meest acute uitdagingen het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening (88%), evenals stiptheid (80%), dekking en toegankelijkheid (80%). Deskundigen blijven ook bezorgd over de gevolgen van de pandemie. 78% van de respondenten beschouwt de terugkeer van het aantal passagiers naar het niveau van vóór de pandemie nog steeds als een belangrijke kwestie.

Mobiliteitshubs, speciale locaties waar duurzame vervoerswijzen dicht bij elkaar liggen, behoren tot de strategieën om de stedelijke mobiliteit te verbeteren. Uit de enquête blijkt echter dat dergelijke concepten tot nu toe slechts in beperkte mate zijn toegepast. Slechts 19 % van de respondenten zegt dat hun organisatie al actief is op dit gebied. Maar een derde van de respondenten zegt al gedeelde diensten in hun aanbod te hebben geïntegreerd.

Welke prikkels kunnen mensen het meest overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken?

Een verschuiving van privé-auto’s naar openbaar vervoer is een belangrijke stap naar een groene verandering in mobiliteit. Volgens de ondervraagde openbaarvervoerexperts zijn de belangrijkste stimulansen een betere toegankelijkheid (95%), frequentere diensten & diensten op aanvraag (95%) en integratie met andere mobiliteitsdiensten (87%). Goedkopere ticketprijzen, zoals ze tegenwoordig vaak worden besproken, spelen daarentegen slechts een kleinere rol. Slechts 26% van de deelnemers vindt prijsverlagingen het doorslaggevende argument voor meer mensen om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

“De aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer hangt vaak af van kleine stappen die de kwaliteit ervan verbeteren: Het bieden van comfort aan passagiers, in vergelijking met autorijden; Kortere overstaptijden tussen vervoerswijzen; En overheidssubsidies om pendelaars te beschermen tegen stijgende energieprijzen. Exploitanten kunnen de juiste stappen vinden door software te gebruiken om verschillende scenario’s te analyseren,” legt Chan Shen van PTV Group uit.

Public Transport Trends Report

Veranderingen | Uitdagingen | Kansen | Technologie

(Alleen verkrijgbaar in het Engels)

Geef een reactie