De Santa Clara County in Californië wordt vaak de Silicon Valley genoemd, omdat het een wereldwijd centrum van de technische industrie is. Dat heeft in de afgelopen decennia geleid tot een enorme bevolkingsgroei, waardoor veel van de hoofdwegen verstopt zijn geraakt. Om deze trend tegen te gaan, hebben de vervoersautoriteiten van de regio onlangs geavanceerde strategieën voor kruispuntanalyse ingezet om het verkeer te ontlasten en de multimodale mobiliteit beter te beheren.

We spraken met Eugene Maeda, Senior Transportation Planner bij de Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), over de impact van kruispuntanalyse, waarbij PTV Vistro software werd gebruikt.

Aanpassen en optimaliseren

PTV Vistro interface
PTV Vistro software in actie in Silicon Valley, waar het meer dan 250 kruispunten ondersteunt

PTV: Wat is de huidige mobiliteits- en vervoerssituatie in Silicon Valley?

Eugene Maeda: Silicon Valley heeft een multimodaal netwerk van tolwegen, snelwegen, trein-, bus-, paratransitdiensten en fietspaden. Dit ondersteunt de 1,9 miljoen inwoners en regionale forenzen in een overgangsomgeving tussen voorsteden en steden, met een lage en middelhoge dichtheid en een hoog aandeel van de auto in het verkeer. De belangrijkste reisgeneratoren zijn hightech werkgevers, een internationale luchthaven, grote winkelcentra, pretparken, sportstadions en scholen.

PTV: Voor welke uitdagingen staat Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA)?

Eugene Maeda: De belangrijkste uitdaging voor VTA is het aanpassen en optimaliseren van de mix van vervoersinvesteringen en openbaar vervoersdiensten aan de nieuwe post-pandemische congestie-basislijnen, en landgebruik en reispatronen. Andere uitdagingen zijn onder meer het lopende onderhoud van de bestaande vervoersinfrastructuur en wegen, het identificeren en veiligstellen van financieringsbronnen voor vervoersverbeteringsprojecten, en het coördineren van congestiebeheer in meerdere jurisdicties in de hele provincie om de consistentie binnen de regio te verzekeren.

Gebruiksvriendelijke software

PTV: Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze voor PTV Vistro als verkeersanalysetool?

Eugene Maeda: De belangrijkste factoren die VTA ertoe brachten om voor Vistro te kiezen, waren de gebruiksvriendelijke software-interface, het vermogen om meerdere scenario’s te analyseren en te beheren met behulp van de huidige Highway Capacity Manual en ITE Trip Generation-methodologieën voor een netwerk van meer dan 250 kruispunten, en compatibiliteit met micro-/ macro-simulatietools en andere software. Het was ook belangrijk dat de software intuïtief en gemakkelijk te leren was voor het personeel, dat de berekeningen en geselecteerde methodologieën transparant waren, en dat men de flexibiliteit had om aangepaste rapporten te produceren met consistente uitvoer van kruispuntanalyses.

PTV: Wat zijn de belangrijkste toepassingen van PTV Vistro bij VTA?

Eugene Maeda: Vistro zal voornamelijk worden gebruikt om tweejaarlijks een netwerk van 252 kruispunten te analyseren voor monitoring van congestiebeheer en voor gebruik in corridorplanningsstudies. Deze informatie zal vervolgens worden gebruikt om veranderingen in verkeerscongestieniveaus en -patronen in de provincie vast te stellen. Het zal ook worden gebruikt om de effectiviteit te evalueren van mogelijke congestieverlichting en veiligheidsmaatregelen zoals het toevoegen van fietspaden, afslagbeperkingen en leidende voetgangersintervallen.

PTV Vistro intersection analysis - Eugene
Eugene Madea, senior vervoersplanner bij de Santa Clara Valley Transportation Authority

Volgende stap: Provincie-breed

Intersection analysis in Silicon Valley
Fietsen in Palo Alto. PTV Vistro helpt de planners van de vallei bij het beoordelen van nieuwe mobiliteitsmaatregelen

PTV: Naast de evaluatie van kruispunten voor congestiebeheer, voor welke andere belangrijke toepassingen verwachten VTA en de aangesloten steden PTV Vistro te gebruiken?

Eugene Maeda: Vistro zal ook door de lokale steden worden gebruikt voor kruispuntanalyse en voor het analyseren van verschillende verkeersimpactscenario’s van voorstellen voor nieuwe landgebruiksontwikkeling en grote vervoersverbeteringsprojecten. Deze zullen naar verwachting meer dan 100 spitsritten genereren als onderdeel van de VTA’s Transportation Impact Analysis Guidelines. Voor consistente analyse- en rapportagedoeleinden zijn lokale rechtsgebieden verplicht Vistro expliciet te gebruiken voor het uitvoeren van de verkeersimpactanalyse voor meerdere scenario’s, en voor het evalueren van mitigerende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van rotondes, stop-controlesystemen, en de timing van verkeerslichten.

PTV: Hoe past PTV Vistro in de bredere vervoersvisie van VTA?

Eugene Maeda: De huidige traditionele praktijk van congestie-managementplanning omvat het verzamelen van gegevens, het ontwikkelen van complexe simulatiemodellen, het uitvoeren van corridor studies om verbeteringen te identificeren, en vervolgens het implementeren van projecten zonder het voordeel van inzicht in de operationele effecten op het niveau van de provincieregio.

De visie voor VTA is om PTV Vistro te gebruiken als een eerste stap in de ontwikkeling van een provinciaal stedelijk mobiliteitsplatform in PTV Visum software dat alle meer dan 2.000 gesignaleerde kruispunten met huidige signaaltimingplannen in Santa Clara County omvat. Met PTV Visum en Vistro kunnen traffic engineers en vervoersplanners de effectiviteit van verschillende mobiliteitsopties op operationeel niveau evalueren met behulp van big data, evenals de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen en geschatte afgelegde voertuigkilometers te analyseren. De informatie uit Visum kan vervolgens worden gebruikt om te communiceren en de raad van bestuur van VTA en lokale besluitvormers te helpen bij het kiezen van een voorkeursscenario met een lijst van projecten voor uitvoering, en later worden gebruikt om de effectiviteit van de projecten te monitoren wanneer ze zijn voltooid.

Kruispuntanalyse die uw gemeenschap dient

Ontdek PTV Vistro – de slimme tool voor verkeersbureaus

Geef een reactie