Waarom is het toepassen van duurzame mobiliteitspraktijken belangrijk? De bijdrage van het verkeer aan de schadelijke CO2-uitstoot wereldwijd zal toenemen als er niets verandert aan ons huidige mobiliteitsgedrag. Tegen 2050 zal het aantal particuliere auto’s verdubbelen en verantwoordelijk zijn voor 33% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom moeten gemeenten in stedelijke en landelijke gebieden duurzame infrastructuren creëren en strategieën ontwikkelen om de luchtverontreiniging in steden te verminderen en de negatieve wereldwijde klimaatverandering om te keren.

Duurzame mobiliteit vermindert luchtverontreiniging en CO2-uitstoot door milieuvriendelijke praktijken op te nemen in stadsplanning en -beheer. Een stad met een werkende strategie voor duurzame mobiliteit ondersteunt rechtvaardige vervoerswijzen, groene ruimten en acties of technologie die de luchtkwaliteit verbetert en de CO2-voetafdruk verlaagt.

Hoe kunnen we de luchtverontreiniging in onze steden verminderen?

Pollution from vehicles

Nu meer organisaties, openbare instellingen en overheidsinstanties de kosten van luchtverontreiniging, smog en hun enorme impact op het milieu erkennen, moeten meer middelen worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van strategieën om de verontreiniging in steden terug te dringen.

Zo herziet en verbetert de Europese Commissie voortdurend het Europese luchtbeleid om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren en de emissies in de Europese Unie te verminderen. Ook de Verenigde Naties hebben opgeroepen tot internationale samenwerking om de luchtverontreiniging terug te dringen en de klimaatverandering te verminderen.

Beide instanties erkennen de noodzaak van een holistische en multisectoriële aanpak. Om de emissies in steden terug te dringen, is het volgende nodig:

  • Samenwerking op internationaal niveau – steden moeten niet in silo’s opereren, maar in plaats daarvan samenwerken met naburige steden en zich laten leiden door internationale initiatieven.
  • Nieuwe, relevante standaarden vaststellen om een goede luchtkwaliteit te definiëren.
  • Verbetering van technologieën en bevordering van innovatie in de vervoer- en energie-industrie.
  • Een sterke en consistente inzet om emissies te verminderen en duurzame economische groei te bevorderen.

Door deze gecombineerde elementen kunnen wij ons denkbeeldige scenario van een duurzaam stedelijk paradijs omzetten in een realiteit op lange termijn.

Een groene technologie om luchtverontreiniging te verminderen: duurzame mobiliteit

Om de luchtkwaliteit en de volksgezondheid te verbeteren, hebben we alle hens aan dek nodig, met andere woorden een holistische en multisectoriële aanpak. De Europese Commissie stelt dat de vervoersector de grootste bijdrage levert aan de uitstoot van stikstofoxiden. In de afgelopen vier decennia heeft de EU verschillende beleidsmaatregelen afgedwongen om de brandstofkwaliteit te reguleren en verschillende niveaus van milieubeschermingseisen toe te passen op de vervoerssector.

Het Clean Air for Europe-programma van 2013 stelde luchtkwaliteitsnormen vast en stelde doelen tot 2030 om verschillende verontreinigende stoffen, waaronder stikstofoxide, te reguleren.

Non-polluting transportation in cities

Bij PTV zoeken we vanuit meerdere invalshoeken naar luchtkwaliteitsoplossingen voor steden. Het berekenen en voorspellen van veranderingen in de luchtkwaliteit, het ontwikkelen van verkeersmanagementsoftware en het helpen van steden bij het gebruik van gegevens om duurzame mobiliteitsbeslissingen te nemen, dragen allemaal bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Volgens Dr. Uwe Reiter, Global Project Director bij PTV: “Een verbetering van de luchtkwaliteit betekent een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, bijvoorbeeld door minder afgelegde voertuigkilometers, minder en kortere ritten, meer ritten met het openbaar vervoer en niet- gemotoriseerde vervoerswijzen, maar ook door efficiëntere en minder vervuilende motoren, waaronder elektrische voertuigen.”

Maar laten we niet vergeten dat luchtverontreiniging zich niets aantrekt van landsgrenzen en door de wind kan worden meegevoerd. Daarom moet de bestrijding van luchtverontreiniging in steden op mondiaal niveau worden aangepakt, niet alleen binnen één gebied. Als leden van de vervoerssector moeten we kijken naar de verschillende manieren waarop onze huidige mobiliteitssystemen bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit en dat strategisch aanpakken met duurzamere versies.

3 manieren om luchtverontreiniging in steden te verminderen met duurzame mobiliteit

Ways to reduce pollution in cities

Slimme steden evolueren naar duurzamere en efficiëntere stedelijke ecosystemen als een manier om luchtverontreinigende stoffen te verminderen. Deze oplossingen voor luchtverontreiniging omvatten alle aspecten van stadsplanning, waaronder vervoer, infrastructuur, telecommunicatie en energie.

Hier zijn drie manieren om duurzame mobiliteit te gebruiken om de luchtverontreiniging in steden te verminderen.

#1 Analyseer en voorspel luchtverontreiniging bij het plannen van stedelijke mobiliteit

Bij het plannen van verandering is de eerste stap het hebben van een duidelijke inschatting van de huidige situatie en het doen van voorspellingen op basis van simulaties.

Voor wie in de mobiliteitssector werkt, helpt het berekenen van emissies in verkeerssimulaties om goede beslissingen te nemen. De emissieberekeningen van PTV Vissim van Bosch geven u bijvoorbeeld de data om bij te houden hoe verkeersmaatregelen de voertuigemissies beïnvloeden.

Het simuleren en analyseren van mogelijke verkeersmaatregelen is van vitaal belang voor de implementatie van eco-geoptimaliseerde verkeersmanagementoplossingen die de luchtverontreiniging actief verminderen.

#2 Stel slimme verkeersmanagementschema’s in

Een van de beste manieren om duurzame mobiliteitsprocessen in gemeenten te integreren, is door gebruik te maken van slimme verkeersmanagementschema’s. Hier zijn drie voorbeelden:

  1. Straatsburg, Frankrijk heeft het stop-en-go-verkeer verminderd om de uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het succesverhaal van Straatsburg is gekoppeld aan het gebruik van PTV Epics en PTV Balance om het signaalcontrolesysteem van de stad te optimaliseren.
  2. Taipei, Taiwan gebruikt slimme verkeerslichten om de verkeersstroom te verbeteren. Op bepaalde kruispunten in de stad installeerden de autoriteiten intelligente adaptieve verkeerssignaalsystemen met behulp van PTV Balance, een softwareoplossing die de verkeerslichten voortdurend optimaliseert. Dankzij deze slimme verkeersmanagementoplossing zijn de emissies en de vertragingen voor voertuigen tot een minimum beperkt.
  3. Steden kunnen verkeersopstoppingen verminderen door de situatie te monitoren en vroegtijdig in te grijpen met de verkeersmanagementsoftware PTV Optima. Simulaties van PTV Optima helpen de reistijd tot een minimum te beperken, lange omwegen te vermijden en files te elimineren voordat ze ontstaan, wat helpt om de uitstoot te verminderen.

#3 Activeer en promoot milieuvriendelijke mobiliteitsopties

Aangezien mensen steeds vaker kiezen voor milieuvriendelijke opties in hun lokale omgeving, moeten gemeenten hun steentje bijdragen door hun burgers deze opties aan te bieden. De keuze om milieubewust te zijn mag geen concessies doen aan gemak en kosten, en de manier om dit te doen is door milieuvriendelijke mobiliteitsopties mogelijk te maken en te promoten.

Hier zijn enkele manieren waarop gemeenten milieuvriendelijkheid kunnen belonen:

  • Optimaliseer EV-oplaadnetwerken om aan de stijgende vraag naar laadstations te voldoen.
  • Wijs straatruimte opnieuw toe aan fietsen en lopen om plaats te maken voor duurzamere mobiliteitsopties.
  • Implementeer een geleidelijke overgang naar elektrische bussen ter vervanging van dieselbussen. Een geleidelijke overschakeling in combinatie met andere maatregelen is raadzaam aangezien de aanschaf van elektrische bussen in wagenparken duur is.

Dr. Uwe Reiter wijst ook op de bijkomende gecombineerde voordelen: “Afgezien van het belangrijkste doel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact op klimaatverandering te verminderen, zal duurzame mobiliteit het lawaai van bewegende voertuigen verminderen, de levenskwaliteit in onze steden verhogen, kinderen , ouderen en alle andere bewoners hun vrijheid om terug te gaan, zich veilig te verplaatsen, vrienden te ontmoeten, te vertoeven en te genieten van de openbare stedelijke ruimten zonder vervuiling, lawaai, gevaar en agressie.”

Verbeter de luchtkwaliteit in steden met een holistische strategie voor duurzame mobiliteit

We hebben veel opties beschreven voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteitsinitiatieven die luchtverontreinigende stoffen terugdringen, maar welke van deze opties levert de beste resultaten op? Wel, dat hangt af van het precieze scenario. Zo kan het terugdringen van de uitstoot weliswaar noodzakelijk zijn, maar ook negatieve gevolgen hebben, zoals economische verliezen als gevolg van rijverboden. Daarom moeten duurzame en efficiënte mobiliteitsstrategieën rekening houden met zowel ecologische als economische factoren.

Om het beste van beide werelden te vinden, hebben stadsbesturen en openbare instellingen een multidimensionale en holistische benadering nodig waarbij mogelijke maatregelen van tevoren worden geanalyseerd en geëvalueerd alvorens de juiste verkeersmanagementstrategieën te kiezen.

Als u hier een helpende hand bij nodig heeft, geven de producten van PTV de gemeenten de juiste tools om te analyseren, te voorspellen en gedegen en efficiënte beslissingen te nemen. Lees meer over de producten van PTV voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Strategies to reduce air pollution

Verbeter de luchtkwaliteit in uw stad

PTV Group biedt een reeks toonaangevende software die gemeenschappen helpt bij het plannen en toepassen van het beleid om schadelijke emissies te verminderen.

Geef een reactie