Lissabon is de Europese Groene Hoofdstad 2020, en niet voor niets: de Portugese hoofdstad streeft al lang naar de visie om een duurzame Smart City te worden.

Toen Lissabon de titel kreeg, benadrukte een deskundigenpanel de sterke punten van de stad op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering en duurzame stedelijke mobiliteit en vervoer.

Lissabon heeft een duidelijke visie om de stad terug te geven aan de mensen. In termen van mobiliteit betekent dit het beperken van autogebruik en het prioriteren van duurzame vervoerswijzen, zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer.

Hier zijn een paar voorbeelden:

  • In 2017 lanceerde Lissabon een regeling voor het delen van fietsen, met elektrische fietsen die twee-derde van de vloot uitmaken om het fietsen in de heuvelachtige delen van de stad te stimuleren.
  • Meer dan 90% van de inwoners van Lissabon woont binnen 300 meter van een frequente openbare vervoersdienst.
  • De stad heeft een van ‘s werelds grootste netwerken van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, terwijl 39% van het gemeentelijke wagenpark elektrisch is.

Hervorming van de straatruimte

Lisbon_Bike_500x300

“De stad wil haar burgers leren dat de straatruimte van hen is en niet alleen van auto’s”, legt Paulo Humanes, Vice President voor Business Development and New Mobility van PTV Group uit, die oorspronkelijk uit Portugal komt. “Daarom sluiten ze tijdelijk hele straten om de gemeenschap naar buiten te brengen. En de COVID-19-crisis heeft nu zelfs de zaken in die richting versneld. ”

Net als in veel andere Europese steden gebruikt Lissabon de pandemie om de straten opnieuw vorm te geven. Parkeerplaatsen worden verwijderd en vervangen door terrassen en restaurants. De burgemeester van Lissabon heeft een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur voor de hele stad opgelegd, en een uitbreiding van het fietspadennet tot 200 kilometer in 2021.

En fietsen in Lissabon wordt gesubsidieerd: burgers kunnen vouchers van €100 krijgen om standaardfietsen te kopen, €350 voor e-bikes en tot €500 om te helpen bij het betalen van bakfietsen.

Een van de grootste projecten voor de groene hoofdstad Lissabon is de ZER – Reduced Emissions Zone in de wijken Avenida en Baixa, Chiado. Daar worden diverse maatregelen doorgevoerd, zoals beperkte toegang voor auto’s en vermindering van de parkeerplaatsen; uitbreiding van trottoirs en aanleg van nieuwe fietspaden; versterking van het openbaar vervoer; en creatie van een logistiek knooppunt naar de binnenstad.

“Lissabon is de afgelopen jaren zeer vooruitstrevend en toekomstgericht geweest”, zegt Paulo Humanes, “Wij van PTV zijn daar bij veel innovatieve projecten betrokken geweest en het lokale mobiliteitsbedrijf EMEL gebruikt onze planningssoftware PTV Visum en PTV Vissim. Al vijf jaar geleden hebben we de beroemde Lissabon-studie samen met het International Transport Forum van de OECD’s gedaan en gekeken naar de vraag hoe gedeelde, autonome wagenparken de steden, het aantal auto’s, ritten en parkeerplaatsen zullen beïnvloeden. De stad is absoluut een van de pioniers in Europa als het gaat om duurzame mobiliteit en het stadsleven. “

Maak de toekomst van uw stad groen

De technische oplossingen die leiden tot duurzame mobiliteit en leefbare gemeenschappen

Geef een reactie