Fietsen wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren voor leefbare steden. Steden als Amsterdam of Kopenhagen geven het goede voorbeeld. Wat moet er gedaan worden om meer mensen op de fiets te krijgen? 

Steden over de hele wereld hebben te lijden onder de toename van verkeer, lawaai en slechte luchtkwaliteit. Deskundigen zijn het erover eens dat het tijd is voor een radicale verandering op het gebied van verkeer en vervoer. Fietsen wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren voor leefbare steden. Maar wat is er nodig om meer fietsvriendelijke steden te creëren?  

Fietsvriendelijke steden zoals Kopenhagen, Utrecht of Amsterdam worden vaak beoordeeld als bijzonder de moeite waard om in te wonen. Geen wonder, actieve mobiliteit zoals fietsen of wandelen bespaart ruimte, is milieuvriendelijk en veroorzaakt geen geluidsoverlast. “Het is duidelijk dat fietsverkeer de laatste jaren een steeds belangrijkere rol speelt in de innovatieve stedelijke mobiliteitsplanning en zal dat ook blijven doen. Tegenwoordig kunnen steden het zich niet langer veroorloven om deze kwesties onder het tapijt te vegen”, bevestigt Peter Lange, die verantwoordelijk is voor het onderwerp bij PTV Transport Consult GmbH. Om stimulansen te creëren om het fietsen aan te moedigen, is het essentieel om te zorgen voor een infrastructuur die fietsers in staat stelt hun bestemming veilig, comfortabel en effectief te bereiken.  

Fietsvriendelijke infrastructuur 

Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek onder fietsers in Kopenhagen, de meest fietsvriendelijke stad ter wereld volgens de Copenhagenize Index. In de Deense hoofdstad fietst 62% van de inwoners naar hun werk, school of universiteit. Gevraagd naar de reden, noemen ze geen gezondheid, milieubewustzijn of geldbesparing, maar effectiviteit – omdat dit de beste en snelste manier is om van A naar B te komen.  

“De uitbreiding van het fietsroutenetwerk speelt natuurlijk een centrale rol in het bevorderen van fietsgebruik. En dit geldt niet alleen voor steden, maar ook voor de omliggende gebieden, bijvoorbeeld door het aanleggen van fietssnelwegen die steden en landelijke gebieden met elkaar verbinden”, legt Peter Lange uit. Intermodaliteit, met name de integratie van fietsen en openbaar vervoer, is een andere belangrijke factor. Het gaat hier niet alleen om de daadwerkelijke veiligheid van fietsers, maar ook om hun gevoel hierover.” 

Burgerparticipatie  

Zo wordt ook de betrokkenheid van burgers bij fietsprojecten steeds belangrijker. Zo worden in Kopenhagen bijvoorbeeld fietsers geïnterviewd over relevante zaken zoals infrastructuur en het waargenomen veiligheidsniveau voor het tweejaarlijkse fietsrapport. Singapore, de sterk verstedelijkte metropool die tegen 2030, 700 km aan fietspaden wil aanleggen, is ook afhankelijk van het publiek. Burgers kunnen over geplande fietsroutes rijden met behulp van een VR-fietssimulator – gebaseerd op PTV software – en hebben inspraak in het ontwerp.  

Ruimte maken voor fietsen door middel van een virtueel model 

“Steden die het verkeer willen verplaatsen naar fietsen, staan voor tal van cruciale uitdagingen: Waar hebben we afzonderlijke fietspaden, nieuwe fietssnelwegen of parkeerplaatsen nodig? Hoe ziet de interactie met andere weggebruikers eruit? Hoe kunnen we voor groene golven zorgen die de fietsers van dienst zijn?”, schetst Jochen Lohmiller, Productmanager bij PTV. “Voordat we dure infrastructuurprojecten implementeren, is het daarom zinvol om de verschillende maatregelen onder de loep te nemen. Hier komt onze krachtige softwaretool PTV Vissim aan bod. Op basis van een virtueel model kunnen we het huidige en toekomstige fietsverkeer van een stad realistisch simuleren en verschillende wat-als scenarios doorlopen. De effecten van de maatregelen kunnen dus worden getest en gevalideerd in een virtuele omgeving.  

Overigens heeft Kopenhagen, de stad van de fietsers, precies deze PTV tool gebruikt om haar fietsroutenetwerk te optimaliseren en uit te breiden. Lees hier het hele succesverhaal.  

Steden als Amsterdam of Kopenhagen geven het goede voorbeeld.

Wat moet er gedaan worden om meer mensen op de fiets te krijgen?

Geef een reactie