Klimaatverandering als gevolg van menselijke activiteiten is niet langer een hypothese maar een zekerheid. Hoewel transport verre van de enige activiteit is die bijdraagt aan emissies, is het een belangrijke factor. Het vervoer van mensen en goederen veroorzaakt 24% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is de snelst groeiende sector ter wereld. Tegen 2050 zou het aandeel van de transportemissies zelfs kunnen verdubbelen. Niet alleen vanwege de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ook vanwege de groeiende vraag naar mobiliteit en vrachtvervoer. In 2018 werd de Alliance for the Decarbonisation of Transport (TDA) gelanceerd om de energietransitie in het transport te versnellen en de uitstoot van vrachtvoertuigen tot nul te reduceren.

De COVID-19-crisis heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt hoe essentieel de vervoersstromen zijn voor  economische activiteit. Het verzoenen van economische en ecologische verplichtingen in het vervoersbeleid is complex. Er zijn veel manieren om het energieverbruik in de logistiek te diversifiëren en te verminderen: circulaire economie, multimodaal transport, het optimaliseren van de belading om lege ritten te verminderen, verhoging van de energie-efficiëntie, overgang naar hernieuwbare energie en modernisering van de stadslogistiek.

De verscheidenheid aan mogelijkheden laat zien dat dit een kwestie voor iedereen is. Er is niet één wondermiddel dat de as van een strategie kan vormen; de sleutel ligt in de complementariteit van verschillende hefbomen die elkaar versterken.

Klimaatverandering is een wereldwijd fenomeen dat alleen op deze schaal kan worden opgelost. De harmonisatie van het buitenlandse beleid op het gebied van vervoer, energie en milieu is noodzakelijk. Daarom worden er wereldwijd initiatieven gelanceerd en worden mensen en organisaties samengebracht die vastberaden zijn om de uitdaging aan te gaan.

Internationale alliantie

Het idee van de Alliance for the Decarbonisation of Transport (TDA) is in december 2017 in Parijs ontstaan, tijdens de door de Franse president Emmanuel Macron georganiseerde “One Planet”-top. Het brengt de “3 C’s” – countries, cities en companies – samen met als doel mobiliteit duurzaam en koolstofarm te maken.

Tot nu toe hebben verschillende landen zich bij het initiatief aangesloten, zoals Frankrijk, Nederland, Finland en Costa Rica; evenals diverse steden en regio’s – bijvoorbeeld Californië, Schotland, Lissabon en Rotterdam. Bedrijven die zich hebben aangesloten zijn onder meer DHL, Michelin en PTV Group.

TDA richt zich op drie gebieden: stedelijk vrachtvervoer, het koolstofvrij maken van vervoer én onderwijs over het koolstofvrij maken van vervoer. Leden ontmoeten elkaar en wisselen informatie uit over best practices, gemeenschappelijke uitdagingen, maar bovenal over oplossingen. Deze aanpak stelt de deelnemers in staat om samen te werken aan innovatieve pilotprojecten en om pragmatische oplossingen te identificeren.

Internationale alliantie

Zero-emissie stedelijk vrachtvervoer

PTV Group is betrokken bij de werkgroep Urban Freight, die veel obstakels tegenkomt op weg naar emissievrij transport.

Een groot obstakel is de complexiteit van logistieke operaties in stedelijke gebieden; in een snelgroeiende sector met lage winstmarges.

Bovendien is het vaak onduidelijk wie van de “3C’s” het voortouw moet nemen bij het “opschonen” van het transport, wat leidt tot terughoudendheid om gegevens op transparante wijze te delen. En er is een gebrek aan economisch haalbare oplossingen voor nul-emissie vrachtvoertuigen in de markt. Er zijn te weinig stimulansen om te innoveren, het wagenpark te moderniseren en over te schakelen op milieuvriendelijke oplossingen, zoals vervoer per spoor of rivier, elektrische bakfietsen en autonome voertuigen.

Deze TDA-werkgroep wil deze uitdagingen in een gezamenlijke benadering aanpakken.

Sita Holtslag, die de “Community of Interest Zero Emission Urban Freight” van de TDA voorzit, legt uit: “De transport decarbonization alliance brengt vooraanstaande landen, steden/regio’s en bedrijven samen die de ambitie hebben om het transport vóór 2050 koolstofarm te maken. Een van de onderwerpen die we aansnijden is om sneller tot emissievrij stedelijk vrachtvervoer te komen. Een zeer interessant onderwerp omdat hier al deze werelden elkaar ontmoeten. Samen met actieve partners zoals PTV Group stellen we de vragen die nodig zijn en komen we met aanbevelingen en acties die deze silo’s overstijgen; versneld naar emissievrije stedelijk vrachtvervoer”.

Kernpunt: elektrificatie van transport

De elektrificatie van het goederenvervoer is een van de prioriteiten voor deze energietransitie. Elektrische voertuigen hebben de potentie om de CO2-voetafdruk te verkleinen en problemen met de luchtkwaliteit op te lossen. Zero Emission Freight Vehicles zijn essentieel om de groei van vrachtemissies te remmen.

Veel logistieke wagenparkbeheerders zeggen bereid te zijn om over te schakelen van diesel naar elektriciteit. Maar tegelijkertijd klagen ze over het gebrek aan functionele en zuinige voertuigen. Fabrikanten zeggen aan hun kant dat de vraag naar deze voertuigen te laag is.

Daarom lanceerde de TDA Urban Freight-werkgroep in 2019 een internationale oproep tot ondertekening om de potentiële vraag van emissievrije vrachtvoertuigen aan te tonen. Het doel van deze oproep was om te laten zien dat wagenparkbeheerders wachten op een breder, operationeel, efficiënt en kosteneffectief aanbod.

In het voorjaar van 2020 beantwoordden inderdaad meer dan 80 bedrijven en organisaties – met een potentieel van meer dan 260.000 voertuigen – de oproep. PTV Group heeft actief deelgenomen aan de communicatie van de oproep naar zijn klanten en partners.

De internationale reikwijdte

Om de inspanningen uit te breiden, werkt TDA nu samen met andere internationale organisaties die betrokken zijn bij het koolstof arm maken van transport. Samen met Climate Group / EV100 en CALSTART / Drive to Zero werken ze aan het versnellen van de ontwikkeling van de emissievrije bedrijfsvoertuigen en het beperken van vraag en aanbod.

PTV Group kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Het aanbod omvat niet alleen software die transportemissies berekent, maar ook modellerings- en planningsoplossingen om deze zelfde emissies te beperken en te verminderen. Het onderzoeks- en ontwikkelingsteam deed ook ervaring op in Europese onderzoeksprojecten over de elektrificatie van transport.

Met het volledige potentieel van zijn modellerings- en optimalisatiesoftware oplossingen wil PTV Group bijdragen aan de wereldwijde transitie van de transportsector naar een mobiliteitssysteem met een netto-uitstoot van nul in 2050.

Verminder de CO2-uitstoot van uw bedrijf

Oplossingen van PTV Group helpen transportbedrijven om de CO2-uitstoot te beperken

Over de auteur

Being a specialist in transport digitisation, Marc Dalbard has a particular interest in urban logistics and how software solutions can help solve the organisational, economic and ecological challenges in this context.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam