Hoe komt u elke dag op uw werk? In Europa hebben investeringen in fietsinfrastructuur en openbaarvervoersystemen ertoe geleid dat veel forenzen zijn overgestapt op duurzame vervoerswijzen. Maar 86% van de werknemers in de VS gebruikt nog steeds de auto om van en naar het werk te komen –  en wordt daar zelfs toe aangemoedigd met parkeersubsidies. Dus, hoe kunnen bedrijven actiever woon-werkverkeer verduurzamen?

In Duitsland wint Cooperate Mobility Management, of CMM, aan kracht, met als doel congestie en emissies te helpen verminderen. Grote bedrijven, zoals autoproducent Daimler en drogisterijketen dm, ondersteunen hun werknemers actief bij duurzaam woon-werkverkeer.

Wat is Cooperate Mobility Management?

Cooperate Mobility Management omvat alle maatregelen die bedrijven gebruiken om de verkeersstromen die ze genereren te optimaliseren en te mitigeren. “Daarbij gaat het natuurlijk om het dagelijkse woon-werkverkeer van werknemers, maar ook om zakenreizen, bezoekersverkeer of de verplaatsingen binnen een bedrijfsterrein”, zegt Petra Strauß, die CMM-concepten ontwikkelt als consultant bij PTV Group.

dm Jakr
Het hoofdkantoor van de Duitse drogisterijketen dm Karlsruhe (Foto: dm).

Bedrijven implementeren Cooperate Mobility Management om een aantal verschillende redenen. Voor dm is CMM een belangrijk element in het vormgeven van een aantrekkelijke werkomgeving.

“We willen onze huidige en toekomstige werknemers aantrekkelijke reis- en duurzame pendelmogelijkheden bieden, die hun dagelijkse werk kunnen aanvullen of vergemakkelijken”, zegt Philipp Weiger van het personeelsmanagementteam van dm.

Kostenbesparingen, betere bereikbaarheid en minder parkeerplaatsen zijn andere redenen. En natuurlijk duurzaamheidsdoelstellingen. Met Cooperate Mobility Management initiatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement, kunnen bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere stedelijke mobiliteit.

“Milieuaspecten worden voor velen doorslaggevend bij de keuze van een werkgever. Toekomstgerichte mobiliteitsconcepten en een goede ecologische voetafdruk zijn dus concurrentievoordelen voor bedrijven”, aldus Strauß. “, 25% van de CO2-uitstoot in het verkeer is te wijten aan woon-werkverkeer,17% aan zakenreizen. Bedrijven kunnen de uitstoot van broeikasgassen dus verminderen, door slimme mobiliteit en duurzame woon-werkconcepten in te zetten.”

Bij de bouw van het nieuwe dm-hoofdkantoor, dat in 2019 in Karlsruhe werd geopend, werd vanaf begin af aan nagedacht over het thema duurzaam woon-werkverkeer en reismanagement.

Tanja Wolters van Facility Management bij dm legt uit: “Al tijdens de planningsfase hebben we ons gericht op de connectiviteit van de nieuwe plek. We wilden goed bereikbaar zijn voor alle medewerkers en het was belangrijk om het juiste kader te creëren voor elk mobiliteitsprofiel.”

Zo is bij de planning van het gebouw bijvoorbeeld rekening gehouden met een extra entree om zo de kortst mogelijke afstanden mogelijk te maken voor werknemers die met de trein pendelen. Naast klassieke parkeerplaatsen installeerde dm parkeerplaatsen met oplaadpunten en een grote, overdekte fietsenstalling. Er is ook een servicestation voor gereedschap en oplaadinfrastructuur voor fietsen.

“De aanvankelijke vrees dat de autoparkeerplaatsen niet voldoende zouden zijn, werd snel weggenomen. De fietsenstalling daarentegen bereikt zijn capaciteitsgrenzen wanneer ze in volle werking is,” zegt Tanja Wolters. “Veel collega’s zijn overgestapt op de fiets. Dit kan te maken hebben met het feit dat we sinds 2021 fietsleasing aanbieden, of met het feit dat er douches, kleedkamers en een droogruimte aanwezig zijn. Daarom testen en onderzoeken we momenteel ook uitbreidingen op dit gebied.”

Hoe implementeer je initiatieven voor Cooperate Mobility Management?

Elk bedrijf is anders, met andere eisen en individuele behoeften op het gebied van vervoer. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de ontwikkeling van een concept voor Cooperate Mobility Management.

“Voordat concrete maatregelen kunnen worden uitgewerkt, is de eerste belangrijke stap het bepalen van de ecologische voetafdruk van het bedrijf. Hiervoor kunnen online enquêtes onder de medewerkers worden gebruikt. Ze geven ook belangrijke informatie over het potentieel voor verbetering”, legt Petra Strauß uit.

Vervolgens kan een breed scala aan maatregelen worden ontwikkeld, zoals:

Petra Strauß en haar team ondersteunen bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van concrete methoden en maatregelen en bij het aanvragen van financiering. Ze voegt eraan toe: “Corporate Mobility Management kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van duurzaam woon-werkverkeer en dus het verminderen van files – vooral als bedrijven, werknemers en mobiliteitsaanbieders in dezelfde richting trekken.”

Corporate Mobility Management voor uw bedrijf

Plan en implementeer duurzame mobiliteit van uw medewerkers.

Geef een reactie