Buenos Aires: Het gebruik van drones voor stadsplanning

Drones worden tegenwoordig op veel gebieden gebruikt – van landbouw tot levering. Tijdens de Covid-19-crisis bijvoorbeeld, hielpen onbemande luchtvoertuigen in verschillende landen bij de bestrijding van de pandemie. In stadsplanning zorgen drones voor een revolutie in het verzamelen en in kaart brengen van gegevens. Ze leiden tot nieuwe kansen die het mogelijk maken om gemakkelijk en veilig grote hoeveelheden zeer nauwkeurige informatie te verzamelen. Als een primeur voor een stad in Latijns-Amerika, heeft de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires nu drones gebruikt voor het vastleggen van gegevens om een van haar districten te transformeren.

Comuna 8, in het zuidwesten van Buenos Aires, is een van de achterstandswijken van de stad. Het heeft het laagste gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking en de laagste levensverwachting van de hele stad.

Toen de “III Youth Olympic Games” in 2018 in Buenos Aires plaatsvonden, besloot het stadsbestuur het gebied opnieuw in te richten. Het introduceerde een ambitieus stedenbouwkundig plan dat de langverwachte sociale transformatie nastreefde.

Onderdeel van dat plan is het verbeteren van bestaande groene gebieden; het aanleggen van commerciële gebieden; het consolideren van openbare diensten, zodat de bewoners een betere toegang krijgen tot onderwijs en gezondheidszorg; en het vergroten van het groeipotentieel en de duurzaamheid van het gebied. Het waarborgen van mobiliteit en vervoer speelt op alle gebieden een belangrijke rol.

Buenos Aires gebruikte drones om gegevens te verzamelen

Als onderdeel van het stedenbouwkundig plan, is een wegenimpactstudie uitgevoerd door het lokale adviesbureau IRVSA. Het doel van deze studie was om met PTV Vissim een serie microscopische simulatiemodellen te ontwikkelen om mogelijke veranderingen in het verkeers- en mobiliteitsgedrag zichtbaar te maken.

De simulaties stellen de planners in staat om verschillende wat-als-scenario’s te doorlopen: Hoe bewegen voetgangers zich vandaag de dag en hoe gaan ze om met een nieuw park of winkelcentrum in hun buurt? Hoeveel ruimte is er nodig voor fietspaden en openbaar vervoer? Welke impact hebben bepaalde maatregelen op het auto- en bezorgverkeer?

Aangezien het Comuna 8 district een van de grootste oppervlakten van de stad heeft, werden in de eerste fase van het project drones gebruikt om een overzicht te krijgen en om aanvullende gegevens voor het model te verzamelen.

In combinatie met de krachtige simulatiesoftware zorgde dit voor zinvolle informatie en duidelijke visualisaties van de verkeersbelasting op de wegen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van voertuigtracking, reistijdmetingen en geclassificeerde richtingtellingen. Het model kan verschuivende effecten en kritische punten laten zien bij veranderingen in het wegennet.

Stedenbouwkundigen en planners kregen een belangrijke plannings- en besluitvormingsbasis om in dit stedenbouwkundige proces de juiste maatregelen te nemen. De eerste daarvan worden nu geïmplementeerd.

Hoe kan een efficiënte stadsplanning worden bereikt met nieuwe technologieën?

Bereid uw stad voor op het stroomlijnen van stedenbouwkundige simulatietools en leer deze te gebruiken in combinatie met nieuwe technologieën.

Geef een reactie