De Duitse Autobahn staat bekend om het rijden zonder snelheidslimiet. De snelwegen zijn even druk als voor de pandemie. Waar je ook heen gaat, er zijn altijd bijzondere filepieken, maar die zijn gemakkelijk te voorspellen.

Enorme hoeveelheden verkeersgegevens uit verschillende bronnen

Voor een verkeersvoorspelling worden uiteenlopende gegevens verzameld. Sinds begin 2021 werkt VZD, een organisatieonderdeel van Die Autobahn GmbH des Bundes, samen met verkeersspecialist PTV Group en dataleverancier TomTom. Samen voorzien de twee bedrijven VZD van permanente real-time reistijden op basis van het meten van de bewegingen van miljoenen voertuigen. Verkeersgegevensexpert Karin Hitscherich, projectmanager verkeersgegevens bij PTV Group, meldt: “We werken samen met TomTom om Die Autobahn GmbH des Bundes te helpen bij een veilig en efficiënt vervoer op de Duitse wegen. Met behulp van de gegevens en de real-time verkeersmanagementsoftware PTV Optima heeft VZD toegang tot een breed overzicht van het wegennet en kan het de gevolgen van knelpunten en wegwerkzaamheden beoordelen, waardoor ze kunnen anticiperen en verkeersremmende maatregelen kunnen nemen.”

Bovendien ontvangt VZD de daaruit voortvloeiende historische gegevens. Dashboards maken het mogelijk om in de verkeerscentrale op elk moment een volledig overzicht te krijgen van de verkeerssituatie. Zo kan VZD op basis van real-time reisgegevens operationeel ingrijpen met passende verkeersmaatregelen.

"Uit de analyse van verkeersgegevens kunnen patronen worden afgeleid", aldus Karin Hitscherich, PTV Group.
"Uit de analyse van verkeersgegevens kunnen patronen worden afgeleid", aldus Karin Hitscherich, PTV Group.

Data analyse

“Onze software maakt het samen met de Floating Car-gegevens van TomTom mogelijk om op elk moment te weten met welke snelheid mensen over de wegen rijden”, legt Hitscherich uit. “PTV Optima levert gedetailleerde verkeersprognoses en bewakingsdashboards, zodat je altijd een compleet overzicht hebt van de situatie en de juiste acties kunt ondernemen. Samen met gegevens uit het verleden kunnen we patronen identificeren waarmee we de reistijden op specifieke dagen kunnen inschatten.”

Uiteindelijk geven de gegevens een veelheid aan verschillende effecten aan, die VZD vertaalt in concrete aanbevelingen voor actie. Automobilisten krijgen een overzicht van wanneer welke snelwegroutes bijzonder druk zijn, waar wegwerkzaamheden te verwachten zijn en welke weekenden of tijdstippen men beter kan vermijden als men op vakantie gaat.

Verkeersvoorspellingen als sleutel tot duurzame mobiliteit

In principe is het gebruik en de analyse van verkeersgegevens de sleutel tot duurzame mobiliteit, vooral als het gaat om vooruit plannen. Verkeersprognoses die gebruik maken van real-time verkeersbeheersoftware voor multimodale netwerken zijn een essentieel onderdeel van verkeers- en stadsplanningsconcepten. Met dit soort oplossingen verbeteren beheercentra de verkeersdoorstroming door verschillende scenario’s te simuleren en de juiste maatregelen te nemen. De software stelt beheerders in staat om in een virtuele omgeving verschillende risicobeperkende strategieën te simuleren en te evalueren. Om het verkeer weg te leiden van incidenten, voert het model parallelle simulaties uit en geeft het de meest effectieve aan.

Verkehrsdatenanalyse für einen fließenden Verkehr
Baustellen auf Autobahnen
Algemene toepassing: Weggedeelten met wegwerkzaamheden tijdens de zomervakantie
Reisezeit
In de late ochtend en middaguren, van 10.00 tot 14.00 uur, zijn de reizigers het langzaamst op zaterdag, de meest voorkomende aankomst- en vertrekdag.

De persoonlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid

Naast een verstandige keuze van de juiste reistijd staat ook de bijdrage van elke individuele bestuurder aan de verkeersveiligheid centraal:

Bestuurders moeten

  • Regelmatig en voldoende pauzes nemen
  • Indien mogelijk, om de beurt rijden met korte tussenpozen
  • Bijzonder oplettend zijn bij wegwerkzaamheden
  • Voldoende water en voedsel meenemen voor langere files
  • Bij omleidingen de aanbevolen dynamische route aanhouden.

Bij files of verkeersopstoppingen is het ook verplicht een vluchtstrook vrij te houden.

Software voor real-time verkeersbeheer

Uw weg naar multimodale netwerken!

Geef een reactie