De wereldbevolking vergrijst. Bijna overal ter wereld leven mensen langer. Tegen 2050 is een op de vijf mensen ouder dan 60. Het aantal mensen boven de 80 jaar zal naar verwachting verdrievoudigen, van 143 miljoen in 2019 tot 426 miljoen in 2050. In deze context zijn de thuiszorgdiensten de afgelopen jaren snel gegroeid. In Frankrijk hebben bijvoorbeeld 9 op de 10 mensen de wens uitgesproken om thuis te blijven wonen als ze oud zijn. Technologie blijkt een waardevolle partner te zijn om mensen in staat te stellen thuis te blijven en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën?

Thuis zorgen voor ouderen betekent eerst voldoen aan hun behoeften en verwachtingen op het gebied van veiligheid, comfort, mobiliteit en gezelligheid (eenzaamheid bestrijden en sociale banden onderhouden). Nieuwe technologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergemakkelijken van de dagelijkse taken en het creëren van een veilige omgeving.

Veel tools, zoals slimme thuisoplossingen, noodoproepsystemen en robotica helpen al om de ouderenzorg thuis beter te beheren. Technologie kan echter nooit het menselijk contact vervangen dat door persoonlijke hulpverleners wordt aangeboden.

Thuiszorgdiensten zijn een onmiskenbaar onderdeel van “goed thuis wonen in volledige autonomie” en een bolwerk tegen de ontmenselijking van diensten en het verlies van menselijk contact.

De OESO gaat ervan uit dat er tegen 2040, 13,5 miljoen zorgverleners nodig zullen zijn in haar lidstaten. Zorgverlening is een baan die vaak slecht betaald en uitputtend is. Degenen die thuis voor ouderen zorgen, doen dagelijks tientallen bezoeken. De planning is strak en de reistijd is vaak onbetaald. Vaak betekent dit dat er niet genoeg tijd is voor het daadwerkelijke zorgwerk en voor individueel contact met de cliënt. 

Efficiënte rij- en reistijden kunnen thuiszorgmedewerkers helpen

Dus hoe kunnen thuiszorgbedrijven niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening garanderen, maar ook de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden voor hun personeel?

Een gids van good practices, gepubliceerd door het Franse Ministerie van Sociale Zaken, benadrukt de noodzaak om de planningen te optimaliseren en de bezoekuren te moduleren om een maximale zorgkwaliteit te garanderen. Het verkorten van de reistijden betekent dat er meer tijd is om zorg te verlenen en de kwaliteit te verbeteren.

Een goed tijd- en reisbeheer is hierbij een belangrijk punt. Door het optimaliseren van verschillende routes van de ene naar de andere klant, kunnen reistijden en kilometers worden gereduceerd – wat betekent dat er minder onderbrekingen zijn en meer regelmaat in de planningen is.

Maar welke oplossingen zijn er vandaag de dag om deze doelstellingen van tijdbeheer en mobiliteitsoptimalisatie te bereiken? Ook hier komen nieuwe technologieën binnentreden:

Optimalisatiesoftware maakt een efficiëntere planning mogelijk. Door routes te optimaliseren, wordt de reistijd korter en het aantal kilometers verlaagd. Thuiszorgmedewerkers zijn minder onderweg en hebben daardoor meer tijd voor hun cliënten. Dit resulteert in minder stress met betrekking tot de reizen en dus in een grotere beschikbaarheid voor hoogwaardige dienstverlening.

Softwareoplossingen maken het mogelijk om automatisch afspraken in te plannen met behoud van een perfecte balans tussen de verwachtingen van de cliënten en de beperkingen van het thuisverzorgingspersoneel. Dergelijke oplossingen stellen zorgverleners in staat om de tijd die zij met hun cliënten doorbrengen te maximaliseren, wat resulteert in meer tevredenheid over de geleverde zorg.

Michel Sasportas, CEO van Danem company, die lokale autoriteiten ondersteunt bij het beheer van thuisdiensten, kan dit bevestigen: “Routeplanning heeft aanzienlijk bijgedragen aan het feit dat digitalisering zinvol is in de zorgsector. Zo maken technologische ontwikkelingen zoals de Cloud het nu mogelijk om een mobiele applicatie te gebruiken om de formulieren in realtime in te vullen in plaats van terug te keren naar kantoor om alleen de papieren versie in te leveren.”

Efficiënte verdeling van opdrachten en optimalisatie van ritten!

Onze softwareoplossingen helpen u om verschillende klantbezoeken te combineren in optimale routes en het aantal kilometers te verminderen

Over de auteur

Hoe kunnen technologieën ten dienste staan van het milieu en beter samenleven? Marie is geïnteresseerd in milieuverantwoorde mobiliteitsoplossingen die zijn ontwikkeld om het verkeer van goederen en personen te optimaliseren en de intermodaliteit te bevorderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam