Anna Wiegel
Anna bestrijkt een breed scala aan onderwerpen - van verkeersmodellering en -simulatie tot dynamische mobiliteitsmanagementsystemen voor hele steden en regio's. Ze richt zich op innovatieve projecten en rapporteert over mensen die nadenken over mobiliteit.